DOT/USDT
28.275736
ราคาล่าสุด (USDT)
2.44%
การเปลี่ยนแปลงในช่วง 24 ชั่วโมง
28.461544
สูงสุดใน 24 ชม. (USDT)
26.834890
ต่ำสุดใน 24 ชม. (USDT)
 • เส้น (1 นาที)
 • 1นาที
 • 3นาที
 • 5นาที
 • 15นาที
 • 30นาที
 • 1ชั่วโมง
 • 2ชั่วโมง
 • 4ชั่วโมง
 • 6ชั่วโมง
 • 12ชั่วโมง
 • 1วัน
 • 2วัน
 • 3วัน
 • 5วัน
 • 1สัปดาห์
 • 1เดือน
 • 3เดือน
 • 6เดือน
 • 1ปี
  • ราคาล่าสุด
  • ราคาดัชนี
  • ราคา Mark
  OriginalTradingView
  - 28.268313
  แลกเปลี่ยนสกุลเงินราคาUSDTราคาน้ำหนัก
  CoinbaseDOT/USD28.2928.27874425%
  OKExDOT/USDT28.27228.27200025%
  HuobiDOT/USDT28.268528.26850025%
  BinanceDOT/USDT28.2728.27000025%