Hợp đồng tương lai ký quỹ bằng coin
Hợp đồng tương lai ký quỹ bằng USDT
Hợp đồngGiá gần nhấtThay đổi hôm nayMức giá thấp nhất trong 24hMức giá cao nhất trong 24hKhối lượng mởKhối lượng giao dịch trong 24hDanh nghĩa 24hHành động
BTCUSD1210
$50,316.3
-2.90%
-2.90%$48,641.5$52,010.71,152.5724 BTC
5,013.5071 BTC
$252.44M
BTCUSD1217
$50,335.9
-2.88%
-2.88%$48,666.0$52,030.8556.7470 BTC
2,937.5775 BTC
$148.11M
BTCUSD1231
$50,428.1
-2.91%
-2.91%$48,682.5$52,119.99,147.8511 BTC
7,828.4577 BTC
$395.10M
BTCUSDBi-quarterly0325
$51,663.8
-2.81%
-2.81%$49,880.0$53,366.05,882.7072 BTC
6,589.7725 BTC
$340.52M
ETHUSD1210
$4,408.47
+0.29%
+0.29%$4,228.88$4,428.204,000.7786 ETH
28,970.8904 ETH
$125.43M
ETHUSD1217
$4,412.72
+0.39%
+0.39%$4,233.46$4,430.611,428.1155 ETH
26,294.1235 ETH
$113.87M
ETHUSD1231
$4,423.04
+0.37%
+0.37%$4,233.60$4,439.8643,183.1071 ETH
76,406.0135 ETH
$331.60M
ETHUSDBi-quarterly0325
$4,540.27
+0.46%
+0.46%$4,346.47$4,552.3122,842.0643 ETH
29,367.7518 ETH
$130.84M
LTCUSD1210
$163.99
+0.52%
+0.52%$156.04$170.5119,264.0220 LTC
258,802.3583 LTC
$42.01M
LTCUSD1217
$163.86
+0.44%
+0.44%$155.96$170.1310,263.5338 LTC
105,955.7103 LTC
$17.19M
LTCUSD1231
$164.44
+0.51%
+0.51%$156.34$171.11102,993.8359 LTC
951,318.5866 LTC
$154.96M
LTCUSDBi-quarterly0325
$168.77
+0.71%
+0.71%$160.31$175.3799,024.8398 LTC
131,456.9240 LTC
$21.94M
DOTUSD1210
$29.340
-5.15%
-5.15%$28.062$31.51511,679.3920 DOT
323,247.8321 DOT
$9.61M
DOTUSD1217
$29.358
-5.29%
-5.29%$28.070$31.54811,405.6855 DOT
114,894.5910 DOT
$3.41M
DOTUSD1231
$29.250
-5.06%
-5.06%$27.927$31.412240,950.9851 DOT
487,018.0599 DOT
$14.42M
DOTUSDBi-quarterly0325
$29.560
-5.19%
-5.19%$28.033$31.760185,689.2086 DOT
263,433.4326 DOT
$7.81M
ADAUSD1210
$1.39623
-2.51%
-2.51%$1.33920$1.45605258,800.6990 ADA
5.10M ADA
$7.06M
ADAUSD1217
$1.39499
-2.52%
-2.52%$1.33627$1.45378218,800.1261 ADA
6.66M ADA
$9.21M
ADAUSD1231
$1.39820
-2.55%
-2.55%$1.33983$1.456731.19M ADA
9.89M ADA
$13.72M
ADAUSDBi-quarterly0325
$1.43104
-2.49%
-2.49%$1.37132$1.48908780,956.4047 ADA
579,286.3747 ADA
$822,670.00
BCHUSD1210
$483.53
-1.81%
-1.81%$463.03$501.833,267.27 BCH
16,199.10 BCH
$7.78M
BCHUSD1217
$483.04
-1.82%
-1.82%$463.25$501.771,454.09 BCH
8,471.45 BCH
$4.08M
BCHUSD1231
$484.67
-1.85%
-1.85%$464.22$502.9519,267.54 BCH
113,185.41 BCH
$54.23M
BCHUSDBi-quarterly0325
$497.30
-1.70%
-1.70%$476.72$515.7014,795.99 BCH
13,251.08 BCH
$6.57M
BSVUSD1210
$154.61
-8.64%
-8.64%$143.89$178.353,092.71 BSV
24,764.50 BSV
$3.95M
BSVUSD1217
$154.37
-8.72%
-8.72%$144.35$177.784,417.57 BSV
34,618.77 BSV
$5.49M
BSVUSD1231
$154.43
-8.75%
-8.75%$143.40$177.8514,874.56 BSV
174,991.34 BSV
$27.82M
BSVUSDBi-quarterly0325
$157.67
-8.73%
-8.73%$146.68$181.4619,996.76 BSV
37,135.28 BSV
$6.06M
EOSUSD1210
$3.7511
+13.61%
+13.61%$3.1133$3.8867154,369.1390 EOS
8.03M EOS
$28.21M
EOSUSD1217
$3.7453
+13.49%
+13.49%$3.1203$3.8986110,166.2405 EOS
3.38M EOS
$11.88M
EOSUSD1231
$3.7534
+13.51%
+13.51%$3.1190$3.90462.28M EOS
13.27M EOS
$47.11M
EOSUSDBi-quarterly0325
$3.7956
+13.47%
+13.47%$3.1377$3.93761.57M EOS
4.52M EOS
$16.05M
ETCUSD1210
$41.305
+3.14%
+3.14%$38.662$41.72974,224.3420 ETC
1.62M ETC
$64.65M
ETCUSD1217
$41.333
+3.16%
+3.16%$38.642$41.78119,147.5490 ETC
685,954.3621 ETC
$27.44M
ETCUSD1231
$41.278
+3.04%
+3.04%$38.637$41.774140,125.8151 ETC
2.29M ETC
$91.35M
ETCUSDBi-quarterly0325
$42.348
+3.01%
+3.01%$39.591$42.84369,552.2821 ETC
535,764.0593 ETC
$21.99M
FILUSD1210
$40.876
+2.60%
+2.60%$38.554$43.5325,516.1867 FIL
47,454.1407 FIL
$1.95M
FILUSD1217
$40.926
+2.64%
+2.64%$38.691$43.6424,907.8719 FIL
27,949.5129 FIL
$1.15M
FILUSD1231
$40.698
+2.50%
+2.50%$38.333$43.37457,762.2532 FIL
242,911.8150 FIL
$10.00M
FILUSDBi-quarterly0325
$41.951
+2.62%
+2.62%$39.503$44.70045,302.0775 FIL
79,504.3085 FIL
$3.35M
LINKUSD1210
$22.862
+11.15%
+11.15%$20.098$23.07022,647.7666 LINK
397,352.1822 LINK
$8.53M
LINKUSD1217
$22.844
+11.18%
+11.18%$20.082$23.01918,554.0535 LINK
211,532.5442 LINK
$4.53M
LINKUSD1231
$22.885
+11.01%
+11.01%$20.148$23.11682,770.7049 LINK
1.26M LINK
$26.81M
LINKUSDBi-quarterly0325
$23.376
+10.88%
+10.88%$20.580$23.61051,697.0732 LINK
345,375.7117 LINK
$7.61M
TRXUSD1210
$0.09241
+1.04%
+1.04%$0.08895$0.093588.27M TRX
38.38M TRX
$3.51M
TRXUSD1217
$0.09241
+1.10%
+1.10%$0.08902$0.093563.90M TRX
36.64M TRX
$3.35M
TRXUSD1231
$0.09251
+1.33%
+1.33%$0.08884$0.0934917.55M TRX
120.86M TRX
$11.04M
TRXUSDBi-quarterly0325
$0.09344
+1.30%
+1.30%$0.08979$0.0944318.24M TRX
69.62M TRX
$6.42M
XRPUSD1210
$0.84693
+1.13%
+1.13%$0.80320$0.85052827,095.6937 XRP
21.26M XRP
$17.47M
XRPUSD1217
$0.84812
+1.17%
+1.17%$0.80350$0.85087608,615.1379 XRP
13.73M XRP
$11.30M
XRPUSD1231
$0.84936
+1.17%
+1.17%$0.80466$0.852485.95M XRP
33.01M XRP
$27.23M
XRPUSDBi-quarterly0325
$0.87054
+1.20%
+1.20%$0.82480$0.874248.95M XRP
7.96M XRP
$6.74M