BCHUSDT1203
Thời gian chuyển giao 1ngày

₮563.76

Giá gần nhất

-1.28%

Thay đổi trong 24 giờ

$563.50

Chỉ số giá gần nhất

₮563.79

Giá tham chiếu

303.7 BCH

Khối lượng mở

2,985.4 BCH

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ

$1.69M

Danh nghĩa 24h

Đơn vịBCH
 • Line(1m)
 • 1m
 • 3m
 • 5m
 • 15m
 • 30m
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
 • MA
 • EMA
 • BOLL
 • SAR
 • None
  • Last Price
  • Index Price
  • Mark Price
  OriginalTradingView
  • VOLUME
  • MACD
  • KDJ
  • StochRSI
  • RSI
  • DMI
  • OBV
  • BOLL
  • SAR
  • DMA
  • TRIX
  • BRAR
  • VR
  • EMV
  • WR
  • ROC
  • MTM
  • PSY
  - 563.76
  Các lệnh
  Chỉ số gần nhất:
  $563.50
  Độ chính xác
  0.01
  Giá hỏi muaGiá(USDT)Số tiền(BCH)
  GiáGiá(USDT)Số tiền(BCH)
  Giao dịch
  Thời gianGiá(USDT)Khối lượng giao dịch(BCH)
  • 12:06:59563.760.8
  • 12:06:58563.401.1
  • 12:06:15563.120.9
  • 12:05:02562.680.3
  • 12:04:41562.920.4
  • 12:04:12562.790.6
  • 12:03:37563.230.3
  • 12:03:26563.140.5
  • 12:02:41562.831.1
  • 12:02:23562.461.5
  • 12:01:48561.500.3
  • 12:01:29560.971.8
  • 12:01:00561.810.5
  • 12:00:51561.901.8
  • 12:00:51562.131.1
  • 12:00:51562.140.4
  • 12:00:45562.360.4
  • 12:00:20562.400.5
  • 12:00:04561.950.5
  • 11:59:11562.172.1
  • 11:58:29562.211.4
  • 11:58:09562.693.7
  • 11:57:51561.931.1
  • 11:57:36562.100.4
  • 11:57:35562.060.1
  • 11:57:35562.070.5
  • 11:56:55562.410.5
  • 11:56:24562.720.4
  • 11:56:01563.120.6
  • 11:55:23563.121.0
  • 11:54:41563.231.4
  • 11:54:39563.290.4
  • 11:53:24563.080.2
  • 11:53:04563.260.9
  • 11:52:35563.141.0
  • 11:51:54562.970.2
  • 11:51:28562.864.6
  • 11:51:28562.860.3
  • 11:51:04562.540.7
  • 11:50:30562.321.2
  • 11:49:42562.120.2
  • 11:49:20562.121.5
  • 11:48:59561.860.4
  • 11:48:42562.270.3
  • 11:48:22562.250.2
  • 11:48:00562.000.4
  • 11:47:22562.353.1
  • 11:46:46561.050.5
  • 11:46:37560.790.5
  • 11:46:12560.711.1
  • 11:45:56560.860.7
  • 11:45:25561.030.7
  • 11:44:45560.990.6
  • 11:44:06561.230.2
  • 11:43:44561.290.3
  • 11:43:35561.290.5
  • 11:43:21561.270.2
  • 11:43:21561.310.9
  • 11:43:21561.440.6
  • 11:42:50561.470.2