BTCUSDT1210
Thời gian chuyển giao 8ngày

₮57,346.8

Giá gần nhất

+0.17%

Thay đổi trong 24 giờ

$57,086.50

Chỉ số giá gần nhất

₮57,335.6

Giá tham chiếu

288.90 BTC

Khối lượng mở

2,908.93 BTC

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ

$166.82M

Danh nghĩa 24h

Đơn vịBTC
 • Line(1m)
 • 1m
 • 3m
 • 5m
 • 15m
 • 30m
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
 • MA
 • EMA
 • BOLL
 • SAR
 • None
  • Last Price
  • Index Price
  • Mark Price
  OriginalTradingView
  • VOLUME
  • MACD
  • KDJ
  • StochRSI
  • RSI
  • DMI
  • OBV
  • BOLL
  • SAR
  • DMA
  • TRIX
  • BRAR
  • VR
  • EMV
  • WR
  • ROC
  • MTM
  • PSY
  - 57,342.8
  Các lệnh
  Chỉ số gần nhất:
  $57,086.50
  Độ chính xác
  0.1
  Giá hỏi muaGiá(USDT)Số tiền(BTC)
  GiáGiá(USDT)Số tiền(BTC)
  Giao dịch
  Thời gianGiá(USDT)Khối lượng giao dịch(BTC)
  • 17:57:1057,342.80.03
  • 17:57:0857,367.40.04
  • 17:57:0657,373.30.03
  • 17:57:0457,365.40.02
  • 17:57:0457,365.00.03
  • 17:57:0357,359.10.04
  • 17:57:0157,346.80.04
  • 17:56:5857,349.60.04
  • 17:56:5457,343.60.04
  • 17:56:5257,342.30.04
  • 17:56:5157,348.90.02
  • 17:56:5057,353.00.02
  • 17:56:4757,363.60.03
  • 17:56:4357,370.50.03
  • 17:56:4257,372.10.03
  • 17:56:4157,374.50.02
  • 17:56:3957,376.50.02
  • 17:56:3757,368.30.02
  • 17:56:3557,368.50.03
  • 17:56:3457,370.30.04
  • 17:56:3357,372.30.04
  • 17:56:3057,370.60.09
  • 17:56:2857,384.10.04
  • 17:56:2657,409.90.03
  • 17:56:2657,417.90.01
  • 17:56:2657,418.30.12
  • 17:56:2457,436.90.92
  • 17:56:2357,426.10.01
  • 17:56:2357,421.10.04
  • 17:56:2357,413.10.03
  • 17:56:2057,412.60.31
  • 17:56:1957,404.40.07
  • 17:56:1857,404.50.02
  • 17:56:1857,404.60.24
  • 17:56:1457,402.80.03
  • 17:56:1457,393.30.02
  • 17:56:1257,384.80.03
  • 17:56:1057,377.10.04
  • 17:56:0857,381.10.02
  • 17:56:0657,388.30.09
  • 17:56:0457,386.40.02
  • 17:56:0057,386.70.03
  • 17:55:5857,394.70.02
  • 17:55:5557,386.20.03
  • 17:55:5457,390.40.04
  • 17:55:5357,381.70.03
  • 17:55:5057,410.70.18
  • 17:55:4857,422.20.04
  • 17:55:4757,410.62.06
  • 17:55:4557,428.90.03
  • 17:55:4557,412.10.04
  • 17:55:4557,410.03.73
  • 17:55:4357,400.14.04
  • 17:55:4057,370.90.03
  • 17:55:3857,371.10.02
  • 17:55:3757,371.50.03
  • 17:55:3357,364.70.03
  • 17:55:2757,357.60.04
  • 17:55:2257,349.30.04
  • 17:55:1957,367.30.05