FILUSDT1203
Thời gian chuyển giao 1ngày

₮54.498

Giá gần nhất

+1.28%

Thay đổi trong 24 giờ

$54.43

Chỉ số giá gần nhất

₮54.492

Giá tham chiếu

2,490.1 FIL

Khối lượng mở

19,161.0 FIL

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ

$1.05M

Danh nghĩa 24h

Đơn vịFIL
 • Line(1m)
 • 1m
 • 3m
 • 5m
 • 15m
 • 30m
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
 • MA
 • EMA
 • BOLL
 • SAR
 • None
  • Last Price
  • Index Price
  • Mark Price
  OriginalTradingView
  • VOLUME
  • MACD
  • KDJ
  • StochRSI
  • RSI
  • DMI
  • OBV
  • BOLL
  • SAR
  • DMA
  • TRIX
  • BRAR
  • VR
  • EMV
  • WR
  • ROC
  • MTM
  • PSY
  - 54.497
  Các lệnh
  Chỉ số gần nhất:
  $54.43
  Độ chính xác
  0.001
  Giá hỏi muaGiá(USDT)Số tiền(FIL)
  GiáGiá(USDT)Số tiền(FIL)
  Giao dịch
  Thời gianGiá(USDT)Khối lượng giao dịch(FIL)
  • 18:05:0354.4980.3
  • 18:04:5954.4860.3
  • 18:04:4854.4830.3
  • 18:04:4054.4830.4
  • 18:04:2354.4711.6
  • 18:04:0754.4881.4
  • 18:03:5954.4860.6
  • 18:03:4654.4752.0
  • 18:03:4654.4820.3
  • 18:03:3054.4940.4
  • 18:03:1654.4780.3
  • 18:02:5954.4970.5
  • 18:02:4254.4670.4
  • 18:02:3254.4720.4
  • 18:02:1954.4700.2
  • 18:02:0454.4561.3
  • 18:01:5854.4431.1
  • 18:01:4454.4660.2
  • 18:01:3254.4460.2
  • 18:01:2454.4340.2
  • 18:01:1554.4650.3
  • 18:01:1054.4640.2
  • 18:01:0654.4521.0
  • 18:00:5354.4490.3
  • 18:00:4554.4490.2
  • 18:00:3154.4551.4
  • 18:00:1554.4501.9
  • 18:00:0254.4640.4
  • 17:59:5254.4662.8
  • 17:59:4254.4750.3
  • 17:59:2654.4660.3
  • 17:59:1954.4580.3
  • 17:59:0854.4470.3
  • 17:59:0154.4731.7
  • 17:58:5254.4730.3
  • 17:58:4654.4550.4
  • 17:58:3954.4700.4
  • 17:58:2654.4501.6
  • 17:58:1654.4730.7
  • 17:58:0454.4490.5
  • 17:57:5554.4460.6
  • 17:57:4154.4420.2
  • 17:57:2554.4310.4
  • 17:57:2054.4380.2
  • 17:57:1254.4370.2
  • 17:57:1054.4422.3
  • 17:56:5954.4470.3
  • 17:56:4854.4460.3
  • 17:56:3854.4540.4
  • 17:56:2954.4565.2
  • 17:56:1654.4650.4
  • 17:56:0454.4590.2
  • 17:55:5154.4663.0
  • 17:55:4054.4522.6
  • 17:55:2954.4370.4
  • 17:55:2454.4355.2
  • 17:55:1254.4580.3
  • 17:54:5754.4660.4
  • 17:54:4554.4870.7
  • 17:54:3454.4820.4