BTCUSDT1217
Thời gian chuyển giao 12ngày

₮48,830.2

Giá gần nhất

-0.97%

Thay đổi trong 24 giờ

$48,679.50

Chỉ số giá gần nhất

₮48,824.3

Giá tham chiếu

253.33 BTC

Khối lượng mở

7,759.14 BTC

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ

$378.89M

Danh nghĩa 24h

Đơn vịBTC
 • Line(1m)
 • 1m
 • 3m
 • 5m
 • 15m
 • 30m
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
 • MA
 • EMA
 • BOLL
 • SAR
 • None
  • Last Price
  • Index Price
  • Mark Price
  OriginalTradingView
  • VOLUME
  • MACD
  • KDJ
  • StochRSI
  • RSI
  • DMI
  • OBV
  • BOLL
  • SAR
  • DMA
  • TRIX
  • BRAR
  • VR
  • EMV
  • WR
  • ROC
  • MTM
  • PSY
  - 48,831.1