Hợp đồng tương lai ký quỹ bằng coin
Hợp đồng tương lai ký quỹ bằng USDT
Hợp đồngGiá gần nhấtThay đổi hôm nayMức giá thấp nhất trong 24hMức giá cao nhất trong 24hKhối lượng mởKhối lượng giao dịch trong 24hDanh nghĩa 24hHành động
BTCUSDT1210
₮48,879.9
-8.90%
-8.90%₮41,326.9₮53,987.1144.31 BTC
13,881.02 BTC
$678.51M
BTCUSDT1217
₮48,986.7
-8.97%
-8.97%₮41,304.5₮54,130.3259.29 BTC
7,623.99 BTC
$373.48M
BTCUSDT1231
₮48,955.9
-9.08%
-9.08%₮40,189.4₮54,183.71,101.93 BTC
40,143.56 BTC
$1.97B
BTCUSDTBi-quarterly0325
₮50,165.7
-9.06%
-9.06%₮41,000.0₮55,480.5692.43 BTC
15,328.15 BTC
$768.95M
ETHUSDT1210
₮4,067.23
-3.65%
-3.65%₮3,391.89₮4,256.081,240.7 ETH
39,074.8 ETH
$158.93M
ETHUSDT1217
₮4,070.03
-3.75%
-3.75%₮3,366.63₮4,263.76980.5 ETH
35,595.0 ETH
$144.88M
ETHUSDT1231
₮4,076.74
-3.93%
-3.93%₮3,400.00₮4,284.4410,387.6 ETH
126,740.6 ETH
$516.69M
ETHUSDTBi-quarterly0325
₮4,182.46
-4.00%
-4.00%₮3,444.50₮4,396.9111,016.1 ETH
83,211.9 ETH
$348.04M
DOTUSDT1210
₮29.204
-13.32%
-13.32%₮23.846₮34.24319,018 DOT
488,945 DOT
$14.28M
DOTUSDT1217
₮29.241
-13.22%
-13.22%₮23.804₮34.26213,550 DOT
334,676 DOT
$9.79M
DOTUSDT1231
₮29.071
-13.42%
-13.42%₮23.422₮34.104185,886 DOT
814,826 DOT
$23.69M
DOTUSDTBi-quarterly0325
₮29.415
-13.67%
-13.67%₮23.801₮34.63999,495 DOT
523,449 DOT
$15.40M
LTCUSDT1210
₮162.41
-13.65%
-13.65%₮126.57₮190.583,400 LTC
167,574 LTC
$27.22M
LTCUSDT1217
₮162.58
-13.78%
-13.78%₮126.73₮191.101,965 LTC
160,801 LTC
$26.15M
LTCUSDT1231
₮162.96
-13.73%
-13.73%₮123.83₮191.5422,905 LTC
1.42M LTC
$230.45M
LTCUSDTBi-quarterly0325
₮167.11
-13.91%
-13.91%₮126.37₮196.5212,724 LTC
335,644 LTC
$56.09M
ADAUSDT1210
₮1.41576
-9.19%
-9.19%₮1.17955₮1.59142158,600 ADA
14.10M ADA
$19.96M
ADAUSDT1217
₮1.41460
-9.33%
-9.33%₮1.17617₮1.59177168,700 ADA
15.65M ADA
$22.13M
ADAUSDT1231
₮1.41848
-9.35%
-9.35%₮1.17320₮1.595881.40M ADA
32.91M ADA
$46.68M
ADAUSDTBi-quarterly0325
₮1.45060
-9.29%
-9.29%₮1.20338₮1.63273760,000 ADA
17.83M ADA
$25.87M
BCHUSDT1210
₮469.90
-11.81%
-11.81%₮335.84₮540.05285.0 BCH
15,270.7 BCH
$7.18M
BCHUSDT1217
₮470.14
-11.92%
-11.92%₮340.62₮540.49432.5 BCH
13,400.8 BCH
$6.31M
BCHUSDT1231
₮471.84
-11.96%
-11.96%₮340.32₮543.324,618.1 BCH
48,477.9 BCH
$22.88M
BCHUSDTBi-quarterly0325
₮483.26
-12.10%
-12.10%₮349.08₮557.782,373.7 BCH
18,953.6 BCH
$9.16M
BSVUSDT1210
₮126.54
-9.83%
-9.83%₮77.14₮142.371,445 BSV
46,811 BSV
$5.93M
BSVUSDT1217
₮126.78
-9.59%
-9.59%₮76.18₮142.453,076 BSV
38,218 BSV
$4.85M
BSVUSDT1231
₮125.78
-10.98%
-10.98%₮72.95₮143.285,546 BSV
105,088 BSV
$13.22M
BSVUSDTBi-quarterly0325
₮128.90
-10.89%
-10.89%₮74.25₮146.676,033 BSV
59,210 BSV
$7.64M
EOSUSDT1210
₮3.1279
-17.56%
-17.56%₮2.3610₮3.839186,720 EOS
3.29M EOS
$10.28M
EOSUSDT1217
₮3.1303
-17.62%
-17.62%₮2.3490₮3.838876,550 EOS
2.70M EOS
$8.43M
EOSUSDT1231
₮3.1330
-17.91%
-17.91%₮2.2768₮3.8598545,950 EOS
14.37M EOS
$45.00M
EOSUSDTBi-quarterly0325
₮3.1714
-18.59%
-18.59%₮2.2190₮3.9449410,990 EOS
3.56M EOS
$11.29M
ETCUSDT1210
₮38.876
-13.49%
-13.49%₮27.528₮45.2796,730 ETC
369,810 ETC
$14.38M
ETCUSDT1217
₮38.924
-13.22%
-13.22%₮27.565₮45.3178,230 ETC
290,380 ETC
$11.31M
ETCUSDT1231
₮38.886
-13.61%
-13.61%₮27.383₮45.44542,050 ETC
598,300 ETC
$23.27M
ETCUSDTBi-quarterly0325
₮39.891
-13.78%
-13.78%₮28.065₮46.76532,120 ETC
375,720 ETC
$14.99M
FILUSDT1210
₮40.791
-18.22%
-18.22%₮32.657₮50.3252,120.0 FIL
87,419.2 FIL
$3.57M
FILUSDT1217
₮40.894
-18.03%
-18.03%₮32.650₮50.3071,715.2 FIL
66,657.6 FIL
$2.73M
FILUSDT1231
₮40.898
-18.27%
-18.27%₮30.976₮50.47836,239.9 FIL
549,922.0 FIL
$22.50M
FILUSDTBi-quarterly0325
₮41.974
-18.54%
-18.54%₮32.116₮52.03223,249.2 FIL
123,396.1 FIL
$5.18M
LINKUSDT1210
₮20.707
-11.19%
-11.19%₮15.050₮23.58216,366 LINK
406,654 LINK
$8.43M
LINKUSDT1217
₮20.702
-11.36%
-11.36%₮15.177₮23.63512,325 LINK
253,877 LINK
$5.26M
LINKUSDT1231
₮20.798
-11.36%
-11.36%₮14.992₮23.74495,849 LINK
1.04M LINK
$21.51M
LINKUSDTBi-quarterly0325
₮21.310
-11.42%
-11.42%₮15.275₮24.36436,272 LINK
445,257 LINK
$9.49M
TRXUSDT1210
₮0.08581
-8.65%
-8.65%₮0.07242₮0.096441.67M TRX
83.00M TRX
$7.13M
TRXUSDT1217
₮0.08565
-8.74%
-8.74%₮0.07193₮0.096331.40M TRX
75.19M TRX
$6.44M
TRXUSDT1231
₮0.08564
-8.90%
-8.90%₮0.07156₮0.0965013.41M TRX
249.55M TRX
$21.38M
TRXUSDTBi-quarterly0325
₮0.08681
-9.79%
-9.79%₮0.07302₮0.098868.84M TRX
132.23M TRX
$11.48M
XRPUSDT1210
₮0.83571
-9.31%
-9.31%₮0.59050₮0.93209432,700 XRP
20.35M XRP
$17.00M
XRPUSDT1217
₮0.83788
-9.26%
-9.26%₮0.58836₮0.93371952,000 XRP
19.06M XRP
$15.97M
XRPUSDT1231
₮0.83785
-9.49%
-9.49%₮0.58187₮0.936174.20M XRP
162.89M XRP
$136.48M
XRPUSDTBi-quarterly0325
₮0.86129
-9.43%
-9.43%₮0.59626₮0.962651.98M XRP
17.38M XRP
$14.97M