LAMB/USD
0.01008
Giá gần nhất (USD)
8.62%
Thay đổi trong 24 giờ
0.01152
Mức giá cao nhất trong 24 giờ (USD)
0.00912
Mức giá thấp nhất trong 24 giờ (USD)
 • Line(1m)
 • 1m
 • 3m
 • 5m
 • 15m
 • 30m
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
 • MA
 • EMA
 • BOLL
 • SAR
 • None
  • Last Price
  • Index Price
  • Mark Price
  OriginalTradingView
  • VOLUME
  • MACD
  • KDJ
  • StochRSI
  • RSI
  • DMI
  • OBV
  • BOLL
  • SAR
  • DMA
  • TRIX
  • BRAR
  • VR
  • EMV
  • WR
  • ROC
  • MTM
  • PSY
  - 0.01008
  Sàn giao dịchLoại tiềnGiáUSDGiáTrọng số
  OKExLAMB/USDT0.01009$0.0100933.3%
  HuobiLAMB/USDT0.010062$0.0100633.3%
  GateLAMB/USDT0.01006$0.0100633.3%