BTCUSD-20211203-60000-C
Thời gian đáo hạn 1ngày

0.0040 BTC

Giá gần nhất

-61.90%

Thay đổi trong 24 giờ

$58,572.40

Chỉ số giá gần nhất

60,000 USD

Giá thực hiện

21.8 BTC

Khối lượng mở

0.9 BTC

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ

$52715.16

Danh nghĩa 24h

116.43

Đòn bẩy

0.0085 BTC

Giá tham chiếu

64.50%

Biến động hàm ý

0.29999411

Delta

0.00024234

Vega

7.32990155

Gamma

-0.00452018

Theta

Đơn vịBTC
 • Line(1m)
 • 1m
 • 3m
 • 5m
 • 15m
 • 30m
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
 • MA
 • EMA
 • BOLL
 • SAR
 • None
  • Last Price
  • Index Price
  • Mark Price
  OriginalTradingView
  • VOLUME
  • MACD
  • KDJ
  • StochRSI
  • RSI
  • DMI
  • OBV
  • BOLL
  • SAR
  • DMA
  • TRIX
  • BRAR
  • VR
  • EMV
  • WR
  • ROC
  • MTM
  • PSY
  - 0.0040
  Các lệnh
  Chỉ số gần nhất:
  $58,572.40
  Độ chính xác
  0.0005
  Giá hỏi muaGiá(BTC)Số tiền(BTC)
  GiáGiá(BTC)Số tiền(BTC)
  Giao dịch
  Thời gianGiá(BTC)Khối lượng giao dịch(BTC)
  • 21:31:400.00400.1
  • 19:35:370.00300.1
  • 18:18:480.00350.1
  • 17:32:330.00300.1
  • 17:08:390.00300.1
  • 17:04:360.00300.3
  • 17:04:190.00300.1
  • 21:02:090.01050.2
  • 08:31:380.01650.1
  • 05:54:510.01050.5
  • 00:25:130.00300.2
  • 16:47:330.007520.0
  • 16:11:530.00650.1
  • 17:32:070.01150.2
  • 16:06:380.03000.1