BTCUSD-20211231-30000-P
Thời gian đáo hạn 28ngày

0.0015 BTC

Giá gần nhất

0.00%

Thay đổi trong 24 giờ

$56,593.00

Chỉ số giá gần nhất

30,000 USD

Giá thực hiện

60.8 BTC

Khối lượng mở

0.0 BTC

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ

$0.00

Danh nghĩa 24h

589.95

Đòn bẩy

0.0017 BTC

Giá tham chiếu

113.06%

Biến động hàm ý

-0.01552226

Delta

0.00009799

Vega

0.14350573

Gamma

-0.00019684

Theta

Đơn vịBTC
 • Line(1m)
 • 1m
 • 3m
 • 5m
 • 15m
 • 30m
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
 • MA
 • EMA
 • BOLL
 • SAR
 • None
  • Last Price
  • Index Price
  • Mark Price
  OriginalTradingView
  • VOLUME
  • MACD
  • KDJ
  • StochRSI
  • RSI
  • DMI
  • OBV
  • BOLL
  • SAR
  • DMA
  • TRIX
  • BRAR
  • VR
  • EMV
  • WR
  • ROC
  • MTM
  • PSY
  - 0.0015
  Các lệnh
  Chỉ số gần nhất:
  $56,593.00
  Độ chính xác
  0.0005
  Giá hỏi muaGiá(BTC)Số tiền(BTC)
  GiáGiá(BTC)Số tiền(BTC)
  Giao dịch
  Thời gianGiá(BTC)Khối lượng giao dịch(BTC)
  • 12:59:390.00150.1
  • 17:08:470.00150.4
  • 16:54:170.00150.1
  • 13:25:490.00200.4
  • 01:09:050.003011.5
  • 22:41:350.00300.5
  • 22:41:340.003010.7
  • 21:52:050.003010.5
  • 17:15:260.003512.7
  • 19:29:270.00300.1
  • 21:57:480.00250.1
  • 20:23:370.00250.1
  • 18:05:010.00453.4
  • 17:59:000.00450.1
  • 16:30:060.00500.3
  • 06:47:380.00500.2
  • 20:59:570.00453.4
  • 09:27:510.00400.1
  • 09:27:290.00400.1
  • 02:55:090.00252.2
  • 16:21:350.00200.1
  • 16:09:520.00150.1
  • 18:52:010.00550.1
  • 23:56:250.00450.6
  • 23:56:090.00450.1
  • 20:17:520.00450.2
  • 22:52:520.00400.2
  • 01:20:060.00600.8
  • 16:06:030.00700.1
  • 00:45:040.00850.2
  • 00:39:040.00850.7
  • 19:50:380.00850.1
  • 18:29:570.00650.1
  • 02:46:130.008010.0
  • 18:04:310.00850.8
  • 21:15:330.01450.8
  • 03:45:490.01450.1
  • 13:56:250.01600.1
  • 14:00:450.01400.5
  • 13:35:430.01452.0
  • 18:55:240.01550.5
  • 21:13:370.01851.5
  • 06:26:380.02050.5
  • 01:34:590.02750.3
  • 11:03:440.03001.0
  • 00:27:080.02850.1
  • 12:27:470.03100.1
  • 19:18:120.03450.6
  • 18:53:360.03457.0
  • 18:50:580.034515.0
  • 18:47:140.03402.0
  • 18:47:050.034010.0
  • 10:22:450.046030.0
  • 21:09:190.04900.3
  • 17:16:130.05001.1
  • 03:04:570.04751.8
  • 03:04:310.04750.2
  • 13:10:530.04151.1
  • 12:40:550.04201.1
  • 20:05:410.05300.9