BTCUSD-20211231-42000-P
Thời gian đáo hạn 29ngày

0.0105 BTC

Giá gần nhất

0.00%

Thay đổi trong 24 giờ

$58,450.10

Chỉ số giá gần nhất

42,000 USD

Giá thực hiện

152.0 BTC

Khối lượng mở

1.0 BTC

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ

$58450.10

Danh nghĩa 24h

113.09

Đòn bẩy

0.0088 BTC

Giá tham chiếu

89.09%

Biến động hàm ý

-0.07947994

Delta

0.00038504

Vega

0.68986258

Gamma

-0.00057482

Theta

Đơn vịBTC
 • Line(1m)
 • 1m
 • 3m
 • 5m
 • 15m
 • 30m
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
 • MA
 • EMA
 • BOLL
 • SAR
 • None
  • Last Price
  • Index Price
  • Mark Price
  OriginalTradingView
  • VOLUME
  • MACD
  • KDJ
  • StochRSI
  • RSI
  • DMI
  • OBV
  • BOLL
  • SAR
  • DMA
  • TRIX
  • BRAR
  • VR
  • EMV
  • WR
  • ROC
  • MTM
  • PSY
  - 0.0105
  Các lệnh
  Chỉ số gần nhất:
  $58,450.10
  Độ chính xác
  0.0005
  Giá hỏi muaGiá(BTC)Số tiền(BTC)
  GiáGiá(BTC)Số tiền(BTC)
  Giao dịch
  Thời gianGiá(BTC)Khối lượng giao dịch(BTC)
  • 23:22:190.01051.0
  • 17:20:290.01201.0
  • 00:46:020.01204.0
  • 16:48:280.01700.4
  • 14:28:320.02000.5
  • 07:49:250.02401.5
  • 20:02:060.02200.1
  • 17:29:510.023025.0
  • 04:58:250.01950.1
  • 10:19:500.01900.1
  • 07:06:140.01950.1
  • 06:26:490.02053.6
  • 06:23:300.02051.8
  • 23:43:030.01701.8
  • 19:06:170.01800.6
  • 19:06:120.01803.0
  • 10:48:020.01300.5
  • 09:05:590.01450.7
  • 00:03:190.00950.1
  • 22:03:190.01200.1
  • 21:25:050.01252.2
  • 21:25:050.012515.2
  • 17:12:210.01200.1
  • 19:23:290.01651.0
  • 02:27:450.020510.0
  • 05:56:160.02500.1
  • 08:18:460.02700.4
  • 21:37:270.03101.0
  • 04:20:550.03301.0
  • 12:30:440.03301.0
  • 12:30:440.03301.0
  • 18:06:570.03300.2
  • 04:51:170.03300.1
  • 20:43:280.04500.2
  • 15:48:170.04207.0
  • 16:15:480.05451.7
  • 01:02:270.059017.2
  • 21:46:000.06201.0
  • 04:21:000.08901.1
  • 00:40:200.09600.1
  • 18:26:260.10100.1
  • 14:48:490.14601.1
  • 22:23:170.16550.2
  • 13:01:440.17750.1
  • 08:32:310.19150.1
  • 13:38:370.11650.1
  • 20:55:570.13300.1
  • 16:21:170.13300.1
  • 04:26:370.10401.0
  • 21:24:110.12850.1
  • 12:08:380.11900.4
  • 11:15:340.11950.4
  • 22:50:350.13500.2
  • 22:46:350.13500.1
  • 22:39:450.13750.2
  • 08:51:440.15000.2
  • 08:31:540.149030.0
  • 08:31:040.15150.3
  • 04:03:280.16000.5
  • 17:07:150.16450.1