BTCUSD-20211231-46000-C
Thời gian đáo hạn 28ngày

0.1955 BTC

Giá gần nhất

0.00%

Thay đổi trong 24 giờ

$56,593.70

Chỉ số giá gần nhất

46,000 USD

Giá thực hiện

24.2 BTC

Khối lượng mở

0.0 BTC

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ

$0.00

Danh nghĩa 24h

4.68

Đòn bẩy

0.2136 BTC

Giá tham chiếu

85.27%

Biến động hàm ý

0.63201598

Delta

0.00065446

Vega

-0.26821335

Gamma

-0.00097946

Theta

Đơn vịBTC
 • Line(1m)
 • 1m
 • 3m
 • 5m
 • 15m
 • 30m
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
 • MA
 • EMA
 • BOLL
 • SAR
 • None
  • Last Price
  • Index Price
  • Mark Price
  OriginalTradingView
  • VOLUME
  • MACD
  • KDJ
  • StochRSI
  • RSI
  • DMI
  • OBV
  • BOLL
  • SAR
  • DMA
  • TRIX
  • BRAR
  • VR
  • EMV
  • WR
  • ROC
  • MTM
  • PSY
  - 0.1955
  Các lệnh
  Chỉ số gần nhất:
  $56,593.70
  Độ chính xác
  0.0005
  Giá hỏi muaGiá(BTC)Số tiền(BTC)
  GiáGiá(BTC)Số tiền(BTC)
  Giao dịch
  Thời gianGiá(BTC)Khối lượng giao dịch(BTC)
  • 21:31:140.19550.1
  • 02:23:520.25500.1
  • 09:03:420.33500.2
  • 15:43:530.31000.1
  • 20:37:340.31001.0
  • 20:11:050.30001.9
  • 09:37:400.28350.1
  • 00:56:520.278516.8
  • 00:56:520.27851.1
  • 00:43:100.27600.1
  • 15:54:550.25250.1
  • 10:45:530.26250.1
  • 09:51:590.229527.6
  • 09:51:590.23001.1
  • 06:41:160.20000.1
  • 06:39:370.20007.9
  • 06:39:370.19951.1
  • 06:10:060.203517.4
  • 06:10:060.20301.1
  • 10:22:060.15751.1
  • 13:04:290.14900.2
  • 23:59:530.14400.2
  • 15:34:550.18600.1
  • 08:15:110.19950.3
  • 10:30:460.23200.3
  • 10:27:390.23150.3
  • 23:09:250.20500.1
  • 23:01:050.24500.3
  • 06:56:190.28000.1
  • 14:48:260.27500.1
  • 00:33:420.25100.9
  • 00:33:420.25151.1
  • 09:03:060.22500.1
  • 21:14:180.23000.2
  • 12:34:510.23500.1
  • 00:19:080.23300.2
  • 20:34:070.24002.0
  • 07:49:580.24300.9
  • 07:49:580.24302.0
  • 08:59:160.25800.1
  • 08:59:160.25900.2
  • 07:00:000.25950.1
  • 08:22:140.25950.2
  • 00:58:010.25900.1
  • 00:38:500.25850.1
  • 17:40:490.26800.1
  • 07:26:530.26500.1
  • 00:08:170.23900.3
  • 22:50:310.23200.3
  • 22:23:330.23850.2
  • 00:52:220.24750.2
  • 00:33:000.24800.2
  • 19:15:440.24550.2
  • 22:43:240.21600.1
  • 00:52:250.15450.3
  • 03:37:140.18050.1
  • 09:34:240.11450.1
  • 07:59:560.11000.2
  • 00:53:310.10300.1
  • 00:32:350.10500.1