BTCUSD-20220325-50000-C
Thời gian đáo hạn 110ngày

0.2820 BTC

Giá gần nhất

0.00%

Thay đổi trong 24 giờ

$49,258.60

Chỉ số giá gần nhất

50,000 USD

Giá thực hiện

18.9 BTC

Khối lượng mở

0.0 BTC

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ

$0.00

Danh nghĩa 24h

5.26

Đòn bẩy

0.1900 BTC

Giá tham chiếu

86.31%

Biến động hàm ý

0.40885414

Delta

0.00212389

Vega

-0.00252271

Gamma

-0.00083179

Theta

Đơn vịBTC
 • Line(1m)
 • 1m
 • 3m
 • 5m
 • 15m
 • 30m
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
 • MA
 • EMA
 • BOLL
 • SAR
 • None
  • Last Price
  • Index Price
  • Mark Price
  OriginalTradingView
  • VOLUME
  • MACD
  • KDJ
  • StochRSI
  • RSI
  • DMI
  • OBV
  • BOLL
  • SAR
  • DMA
  • TRIX
  • BRAR
  • VR
  • EMV
  • WR
  • ROC
  • MTM
  • PSY
  - 0.282
  Các lệnh
  Chỉ số gần nhất:
  $49,258.60
  Độ chính xác
  0.0005
  Giá hỏi muaGiá(BTC)Số tiền(BTC)
  GiáGiá(BTC)Số tiền(BTC)
  Giao dịch
  Thời gianGiá(BTC)Khối lượng giao dịch(BTC)
  • 16:40:200.28201.4
  • 06:47:060.28000.2
  • 06:47:060.28000.1
  • 06:47:060.28000.3
  • 06:47:060.28004.7
  • 06:39:110.28105.3
  • 12:23:580.34152.2
  • 10:16:180.33652.2
  • 00:44:520.31150.3
  • 15:04:230.30900.1
  • 00:43:510.30150.1
  • 16:14:390.20601.1
  • 16:14:290.20601.1
  • 16:07:310.20601.1
  • 08:19:330.21500.2
  • 21:25:410.22000.1
  • 11:03:380.23650.1
  • 10:33:450.24750.1
  • 22:18:530.25850.1