BTCUSD-20220325-74000-C
Thời gian đáo hạn 113ngày

0.1065 BTC

Giá gần nhất

-0.47%

Thay đổi trong 24 giờ

$58,529.00

Chỉ số giá gần nhất

74,000 USD

Giá thực hiện

123.9 BTC

Khối lượng mở

4.2 BTC

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ

$245821.80

Danh nghĩa 24h

8.70

Đòn bẩy

0.1149 BTC

Giá tham chiếu

84.42%

Biến động hàm ý

0.31172665

Delta

0.00217946

Vega

0.20534157

Gamma

-0.00080375

Theta

Đơn vịBTC
 • Line(1m)
 • 1m
 • 3m
 • 5m
 • 15m
 • 30m
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
 • MA
 • EMA
 • BOLL
 • SAR
 • None
  • Last Price
  • Index Price
  • Mark Price
  OriginalTradingView
  • VOLUME
  • MACD
  • KDJ
  • StochRSI
  • RSI
  • DMI
  • OBV
  • BOLL
  • SAR
  • DMA
  • TRIX
  • BRAR
  • VR
  • EMV
  • WR
  • ROC
  • MTM
  • PSY
  - 0.1065
  Các lệnh
  Chỉ số gần nhất:
  $58,529.00
  Độ chính xác
  0.0005
  Giá hỏi muaGiá(BTC)Số tiền(BTC)
  GiáGiá(BTC)Số tiền(BTC)
  Giao dịch
  Thời gianGiá(BTC)Khối lượng giao dịch(BTC)
  • 14:58:160.10652.2
  • 10:32:230.10602.0
  • 11:17:320.10701.0
  • 21:23:590.10851.0
  • 07:18:130.11450.1
  • 07:18:060.11500.1
  • 07:17:530.11500.1
  • 07:15:450.11550.1
  • 07:11:510.11450.1
  • 07:08:200.11350.1
  • 03:10:360.09550.1
  • 02:12:070.09105.0
  • 23:41:260.09305.0
  • 14:00:500.09602.0
  • 16:34:460.10200.1
  • 14:34:060.09805.0
  • 00:55:310.09755.0
  • 23:13:370.09855.0
  • 22:02:560.10350.1
  • 17:03:310.10703.0
  • 16:59:400.10752.2
  • 11:25:510.12402.2
  • 18:50:070.11951.0
  • 14:02:520.11751.0
  • 14:01:570.11751.0
  • 19:55:100.122010.1
  • 12:48:430.129518.7
  • 20:55:080.128518.5
  • 20:45:220.12956.0
  • 20:45:220.12953.0
  • 20:10:410.131030.0
  • 00:41:030.13150.2
  • 23:54:540.13250.2
  • 11:35:150.14500.1
  • 07:26:580.14550.1
  • 14:24:150.14700.2
  • 11:41:080.15300.1
  • 04:50:310.18603.0
  • 18:53:380.20550.1
  • 01:58:450.158012.2
  • 01:58:450.15802.2
  • 02:08:500.16550.7
  • 22:03:320.18950.4
  • 18:14:380.19200.5
  • 20:59:560.19051.0
  • 16:50:390.18951.0
  • 02:14:150.20150.1
  • 02:13:420.20150.1
  • 03:02:510.179010.3
  • 05:34:130.20150.8
  • 22:16:030.21900.8
  • 21:45:080.23553.0
  • 09:28:390.22001.7
  • 07:13:050.216527.8
  • 07:29:590.19700.2
  • 06:26:580.19550.4
  • 06:23:350.19450.4
  • 00:53:100.19350.7
  • 00:48:270.20705.9
  • 00:48:270.20651.1