ETHUSD-20220128-3000-C
Thời gian đáo hạn 55ngày

--

Giá gần nhất

--

Thay đổi trong 24 giờ

$4,599.880

Chỉ số giá gần nhất

3,000 USD

Giá thực hiện

0 ETH

Khối lượng mở

--

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ

--

Danh nghĩa 24h

2.59

Đòn bẩy

0.3860 ETH

Giá tham chiếu

110.98%

Biến động hàm ý

0.50618554

Delta

0.00072111

Vega

-0.58773255

Gamma

-0.00071175

Theta

Đơn vịETH
 • Line(1m)
 • 1m
 • 3m
 • 5m
 • 15m
 • 30m
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
 • MA
 • EMA
 • BOLL
 • SAR
 • None
  • Last Price
  • Index Price
  • Mark Price
  OriginalTradingView
  • VOLUME
  • MACD
  • KDJ
  • StochRSI
  • RSI
  • DMI
  • OBV
  • BOLL
  • SAR
  • DMA
  • TRIX
  • BRAR
  • VR
  • EMV
  • WR
  • ROC
  • MTM
  • PSY
  - 0.3861