Giao ngayGiá tham chiếuDữ liệu giao dịch
BCH
Tỷ lệ cho vay ký quỹ BCH
Chu kỳ
Mua/bán BCH
Chu kỳ
USDTChênh lệch giá trong giao dịch ngang hàng
Chu kỳ