Giao ngayGiá tham chiếuDữ liệu giao dịch
FIL
Tỷ lệ cho vay ký quỹ FIL
Chu kỳ
Mua/bán FIL
Chu kỳ
USDTChênh lệch giá trong giao dịch ngang hàng
Chu kỳ