Giao ngayGiá tham chiếuDữ liệu giao dịch
LINK
Tỷ lệ cho vay ký quỹ LINK
Chu kỳ
Mua/bán LINK
Chu kỳ
USDTChênh lệch giá trong giao dịch ngang hàng
Chu kỳ