Giao ngayGiá tham chiếuDữ liệu giao dịch
TRX
Tỷ lệ cho vay ký quỹ TRX
Chu kỳ
Mua/bán TRX
Chu kỳ
USDTChênh lệch giá trong giao dịch ngang hàng
Chu kỳ