Giao ngayGiá tham chiếu
ENS/USDT
49.9619
Giá gần nhất được giao dịch (USDT)
-2.90%
Thay đổi trong 24 giờ
49.9810
Giá tham chiếu (USDT)
54.0537
Mức giá cao nhất trong 24h (USDT)
48.4406
Mức giá thấp nhất trong 24h (USDT)
254,097
Khối lượng giao dịch trong 24h (ENS)
$12.71M
Danh nghĩa 24h
 • Line(1m)
 • 1m
 • 3m
 • 5m
 • 15m
 • 30m
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
 • MA
 • EMA
 • BOLL
 • SAR
 • None
  • Last Price
  • Index Price
  • Mark Price
  OriginalTradingView
  • VOLUME
  • MACD
  • KDJ
  • StochRSI
  • RSI
  • DMI
  • OBV
  • BOLL
  • SAR
  • DMA
  • TRIX
  • BRAR
  • VR
  • EMV
  • WR
  • ROC
  • MTM
  • PSY
  - 49.9732