Giao ngayGiá tham chiếu
MINA/USDT
3.807
Giá gần nhất được giao dịch (USDT)
+0.13%
Thay đổi trong 24 giờ
3.802
Giá tham chiếu (USDT)
4.157
Mức giá cao nhất trong 24h (USDT)
3.698
Mức giá thấp nhất trong 24h (USDT)
1.12M
Khối lượng giao dịch trong 24h (MINA)
$4.26M
Danh nghĩa 24h
 • Line(1m)
 • 1m
 • 3m
 • 5m
 • 15m
 • 30m
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
 • MA
 • EMA
 • BOLL
 • SAR
 • None
  • Last Price
  • Index Price
  • Mark Price
  OriginalTradingView
  • VOLUME
  • MACD
  • KDJ
  • StochRSI
  • RSI
  • DMI
  • OBV
  • BOLL
  • SAR
  • DMA
  • TRIX
  • BRAR
  • VR
  • EMV
  • WR
  • ROC
  • MTM
  • PSY
  - 3.80