Giao ngayGiá tham chiếu
TORN/USDT
36.29
Giá gần nhất được giao dịch (USDT)
-0.55%
Thay đổi trong 24 giờ
36.28
Giá tham chiếu (USDT)
38.55
Mức giá cao nhất trong 24h (USDT)
35.92
Mức giá thấp nhất trong 24h (USDT)
36,937
Khối lượng giao dịch trong 24h (TORN)
$1.35M
Danh nghĩa 24h
 • Line(1m)
 • 1m
 • 3m
 • 5m
 • 15m
 • 30m
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
 • MA
 • EMA
 • BOLL
 • SAR
 • None
  • Last Price
  • Index Price
  • Mark Price
  OriginalTradingView
  • VOLUME
  • MACD
  • KDJ
  • StochRSI
  • RSI
  • DMI
  • OBV
  • BOLL
  • SAR
  • DMA
  • TRIX
  • BRAR
  • VR
  • EMV
  • WR
  • ROC
  • MTM
  • PSY
  - 36.28