Giao ngayGiá tham chiếu
XEM/USDT
0.1359
Giá gần nhất được giao dịch (USDT)
+0.44%
Thay đổi trong 24 giờ
0.1359
Giá tham chiếu (USDT)
0.1402
Mức giá cao nhất trong 24h (USDT)
0.1340
Mức giá thấp nhất trong 24h (USDT)
28.41M
Khối lượng giao dịch trong 24h (XEM)
$3.87M
Danh nghĩa 24h
 • Line(1m)
 • 1m
 • 3m
 • 5m
 • 15m
 • 30m
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
 • MA
 • EMA
 • BOLL
 • SAR
 • None
  • Last Price
  • Index Price
  • Mark Price
  OriginalTradingView
  • VOLUME
  • MACD
  • KDJ
  • StochRSI
  • RSI
  • DMI
  • OBV
  • BOLL
  • SAR
  • DMA
  • TRIX
  • BRAR
  • VR
  • EMV
  • WR
  • ROC
  • MTM
  • PSY
  - 0.1359