Giao ngayGiá tham chiếuDữ liệu giao dịch
BTC/USDT
50,394.5
Giá gần nhất được giao dịch (USDT)
-0.38%
Thay đổi trong 24 giờ
50,384.7
Giá tham chiếu (USDT)
51,936.0
Mức giá cao nhất trong 24h (USDT)
50,021.0
Mức giá thấp nhất trong 24h (USDT)
11,677
Khối lượng giao dịch trong 24h (BTC)
$589.08M
Danh nghĩa 24h
 • Line(1m)
 • 1m
 • 3m
 • 5m
 • 15m
 • 30m
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
 • MA
 • EMA
 • BOLL
 • SAR
 • None
  • Last Price
  • Index Price
  • Mark Price
  OriginalTradingView
  • VOLUME
  • MACD
  • KDJ
  • StochRSI
  • RSI
  • DMI
  • OBV
  • BOLL
  • SAR
  • DMA
  • TRIX
  • BRAR
  • VR
  • EMV
  • WR
  • ROC
  • MTM
  • PSY
  - 50,392.6