BZZUSDTHoán đổi
Thời gian thanh toán --

₮1.775

Giá gần nhất

-17.02%

Thay đổi trong 24 giờ

$1.78

Chỉ số giá gần nhất

₮1.775

Giá tham chiếu

234,349.6 BZZ

Khối lượng mở

1.80M BZZ

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ

$3.20M

Danh nghĩa 24h

Đơn vịBZZ
 • Line(1m)
 • 1m
 • 3m
 • 5m
 • 15m
 • 30m
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
 • MA
 • EMA
 • BOLL
 • SAR
 • None
  • Last Price
  • Index Price
  • Mark Price
  OriginalTradingView
  • VOLUME
  • MACD
  • KDJ
  • StochRSI
  • RSI
  • DMI
  • OBV
  • BOLL
  • SAR
  • DMA
  • TRIX
  • BRAR
  • VR
  • EMV
  • WR
  • ROC
  • MTM
  • PSY
  - 1.775
  Các lệnh
  Chỉ số gần nhất:
  $1.78
  Độ chính xác
  0.001
  Giá hỏi muaGiá(USDT)Số tiền(BZZ)
  GiáGiá(USDT)Số tiền(BZZ)
  Giao dịch
  Thời gianGiá(USDT)Khối lượng giao dịch(BZZ)
  • 06:42:041.7750.1
  • 06:42:031.7730.1
  • 06:42:021.7750.1
  • 06:42:011.7740.7
  • 06:41:581.7750.2
  • 06:41:501.7750.1
  • 06:41:501.7750.1
  • 06:41:451.7750.1
  • 06:41:321.7720.1
  • 06:41:321.7730.3
  • 06:41:261.7750.1
  • 06:41:251.7750.1
  • 06:41:211.7740.6
  • 06:41:191.7750.1
  • 06:41:151.7740.7
  • 06:41:131.7770.1
  • 06:41:131.7770.1
  • 06:41:131.7760.1
  • 06:41:091.7770.1
  • 06:41:001.7770.1
  • 06:40:491.7770.1
  • 06:40:481.7770.1
  • 06:40:471.7770.1
  • 06:40:471.7770.1
  • 06:40:421.7760.1
  • 06:40:371.7770.1
  • 06:40:351.7770.1
  • 06:40:281.7770.1
  • 06:40:171.7760.1
  • 06:40:171.7770.1
  • 06:40:161.7770.1
  • 06:40:101.7770.1
  • 06:40:051.7770.1
  • 06:40:011.7770.1
  • 06:39:511.7770.1
  • 06:39:511.77614.2
  • 06:39:501.7770.1
  • 06:39:461.7760.1
  • 06:39:401.7770.1
  • 06:39:391.7770.1
  • 06:39:371.7770.1
  • 06:39:311.7770.1
  • 06:39:261.7770.1
  • 06:39:241.7770.1
  • 06:39:211.7770.1
  • 06:39:161.7760.1
  • 06:39:121.7770.1
  • 06:38:571.7770.1
  • 06:38:561.7770.1
  • 06:38:551.7790.1
  • 06:38:541.7772.0
  • 06:38:511.7775.0
  • 06:38:511.7779.5
  • 06:38:511.77712.2
  • 06:38:511.77712.4
  • 06:38:511.7779.4
  • 06:38:511.7780.1
  • 06:38:511.7780.1
  • 06:38:481.7790.1
  • 06:38:471.7790.1