COMPUSDTHoán đổi
Thời gian thanh toán --

₮219.97

Giá gần nhất

-13.38%

Thay đổi trong 24 giờ

$220.04

Chỉ số giá gần nhất

₮220.03

Giá tham chiếu

10,512.1 COMP

Khối lượng mở

117,751.8 COMP

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ

$25.91M

Danh nghĩa 24h

Đơn vịCOMP
 • Line(1m)
 • 1m
 • 3m
 • 5m
 • 15m
 • 30m
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
 • MA
 • EMA
 • BOLL
 • SAR
 • None
  • Last Price
  • Index Price
  • Mark Price
  OriginalTradingView
  • VOLUME
  • MACD
  • KDJ
  • StochRSI
  • RSI
  • DMI
  • OBV
  • BOLL
  • SAR
  • DMA
  • TRIX
  • BRAR
  • VR
  • EMV
  • WR
  • ROC
  • MTM
  • PSY
  - 220.13
  Các lệnh
  Chỉ số gần nhất:
  $220.04
  Độ chính xác
  0.01
  Giá hỏi muaGiá(USDT)Số tiền(COMP)
  GiáGiá(USDT)Số tiền(COMP)
  Giao dịch
  Thời gianGiá(USDT)Khối lượng giao dịch(COMP)
  • 06:43:29220.134.5
  • 06:43:26219.970.1
  • 06:43:19219.990.1
  • 06:43:16219.985.0
  • 06:43:07219.976.6
  • 06:42:54219.977.3
  • 06:42:46220.051.7
  • 06:42:46220.0549.8
  • 06:42:46220.060.8
  • 06:42:45220.108.5
  • 06:42:38220.109.4
  • 06:42:35220.070.1
  • 06:42:27220.090.1
  • 06:42:24220.077.3
  • 06:42:15220.129.6
  • 06:42:09220.190.3
  • 06:42:05220.140.6
  • 06:41:55220.130.4
  • 06:41:45220.110.5
  • 06:41:36220.051.2
  • 06:41:35219.980.1
  • 06:41:31219.960.5
  • 06:41:27219.780.1
  • 06:41:12219.810.5
  • 06:41:05219.740.3
  • 06:41:02219.810.1
  • 06:40:57219.760.6
  • 06:40:50219.740.3
  • 06:40:48219.670.1
  • 06:40:44219.670.3
  • 06:40:40219.8145.0
  • 06:40:40219.810.2
  • 06:40:39219.710.8
  • 06:40:38219.640.1
  • 06:40:38219.620.1
  • 06:40:38219.620.1
  • 06:40:38219.620.1
  • 06:40:38219.620.2
  • 06:40:38219.620.2
  • 06:40:33219.540.7
  • 06:40:29219.552.3
  • 06:40:21219.470.5
  • 06:40:19219.451.1
  • 06:40:15219.330.3
  • 06:40:08219.360.6
  • 06:40:01219.260.6
  • 06:40:01219.270.1
  • 06:40:01219.270.1
  • 06:40:01219.250.1
  • 06:40:01219.720.5
  • 06:40:01219.680.3
  • 06:40:01219.673.4
  • 06:40:01219.650.6
  • 06:40:01219.643.4
  • 06:40:01219.633.4
  • 06:40:01219.626.8
  • 06:40:01219.620.1
  • 06:40:01219.620.5
  • 06:40:01219.600.3
  • 06:40:01219.5910.8