DASHUSDTHoán đổi
Thời gian thanh toán --

₮137.93

Giá gần nhất

+2.53%

Thay đổi trong 24 giờ

$138.02

Chỉ số giá gần nhất

₮138.03

Giá tham chiếu

9,633.6 DASH

Khối lượng mở

232,909.4 DASH

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ

$32.13M

Danh nghĩa 24h

Đơn vịDASH
 • Line(1m)
 • 1m
 • 3m
 • 5m
 • 15m
 • 30m
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
 • MA
 • EMA
 • BOLL
 • SAR
 • None
  • Last Price
  • Index Price
  • Mark Price
  OriginalTradingView
  • VOLUME
  • MACD
  • KDJ
  • StochRSI
  • RSI
  • DMI
  • OBV
  • BOLL
  • SAR
  • DMA
  • TRIX
  • BRAR
  • VR
  • EMV
  • WR
  • ROC
  • MTM
  • PSY
  - 138.00
  Các lệnh
  Chỉ số gần nhất:
  $138.02
  Độ chính xác
  0.01
  Giá hỏi muaGiá(USDT)Số tiền(DASH)
  GiáGiá(USDT)Số tiền(DASH)
  Giao dịch
  Thời gianGiá(USDT)Khối lượng giao dịch(DASH)
  • 06:25:16138.000.2
  • 06:25:15138.000.1
  • 06:25:13138.004.5
  • 06:25:11137.980.2
  • 06:25:11137.980.3
  • 06:25:11137.970.1
  • 06:25:11137.970.1
  • 06:25:08137.940.5
  • 06:25:08137.950.1
  • 06:25:08137.950.4
  • 06:25:07137.971.0
  • 06:25:07137.930.2
  • 06:25:06137.950.1
  • 06:25:06137.970.3
  • 06:25:03137.930.8
  • 06:25:03137.931.3
  • 06:25:02137.920.1
  • 06:25:01137.922.2
  • 06:24:54138.0730.7
  • 06:24:53138.030.2
  • 06:24:53138.040.5
  • 06:24:53138.060.5
  • 06:24:49138.130.2
  • 06:24:48138.162.7
  • 06:24:48138.164.3
  • 06:24:48138.170.2
  • 06:24:46138.170.3
  • 06:24:41138.214.4
  • 06:24:40138.200.1
  • 06:24:37138.202.2
  • 06:24:33138.201.2
  • 06:24:24138.230.4
  • 06:24:24138.240.1
  • 06:24:24138.240.1
  • 06:24:24138.260.3
  • 06:24:20138.270.1
  • 06:24:19138.278.3
  • 06:24:17138.300.3
  • 06:24:15138.286.0
  • 06:24:14138.280.1
  • 06:24:14138.280.1
  • 06:24:12138.260.1
  • 06:24:11138.280.1
  • 06:24:09138.210.1
  • 06:24:08138.192.7
  • 06:24:04138.200.1
  • 06:24:04138.200.1
  • 06:23:58138.212.3
  • 06:23:56138.260.3
  • 06:23:50138.260.1
  • 06:23:47138.260.1
  • 06:23:36138.260.1
  • 06:23:36138.261.3
  • 06:23:36138.269.7
  • 06:23:36138.261.0
  • 06:23:36138.240.3
  • 06:23:36138.242.5
  • 06:23:36138.242.6
  • 06:23:36138.241.0
  • 06:23:36138.241.5