DORAUSDTHoán đổi
Thời gian thanh toán --

₮20.322

Giá gần nhất

-4.95%

Thay đổi trong 24 giờ

$20.31

Chỉ số giá gần nhất

₮20.328

Giá tham chiếu

63,289.0 DORA

Khối lượng mở

336,849.2 DORA

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ

$6.85M

Danh nghĩa 24h

Đơn vịDORA
 • Line(1m)
 • 1m
 • 3m
 • 5m
 • 15m
 • 30m
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
 • MA
 • EMA
 • BOLL
 • SAR
 • None
  • Last Price
  • Index Price
  • Mark Price
  OriginalTradingView
  • VOLUME
  • MACD
  • KDJ
  • StochRSI
  • RSI
  • DMI
  • OBV
  • BOLL
  • SAR
  • DMA
  • TRIX
  • BRAR
  • VR
  • EMV
  • WR
  • ROC
  • MTM
  • PSY
  - 20.329
  Các lệnh
  Chỉ số gần nhất:
  $20.31
  Độ chính xác
  0.001
  Giá hỏi muaGiá(USDT)Số tiền(DORA)
  GiáGiá(USDT)Số tiền(DORA)
  Giao dịch
  Thời gianGiá(USDT)Khối lượng giao dịch(DORA)
  • 18:40:1520.3290.5
  • 18:40:1420.3270.1
  • 18:40:0920.3221.5
  • 18:40:0320.3371.0
  • 18:39:5820.3500.2
  • 18:39:5720.3582.4
  • 18:39:5720.3500.1
  • 18:39:5720.3460.2
  • 18:39:5720.3400.1
  • 18:39:5620.3432.3
  • 18:39:5220.3421.9
  • 18:39:4820.3441.1
  • 18:39:4620.3371.1
  • 18:39:4220.3412.3
  • 18:39:3920.3400.1
  • 18:39:3820.3390.1
  • 18:39:3720.3461.9
  • 18:39:3420.3441.6
  • 18:39:3320.3310.1
  • 18:39:3120.3561.4
  • 18:39:3020.3460.1
  • 18:39:2520.3561.3
  • 18:39:2120.3451.7
  • 18:39:1620.3523.4
  • 18:39:1620.3580.4
  • 18:39:1620.3460.1
  • 18:39:1520.3290.1
  • 18:39:1320.3290.1
  • 18:39:1120.3414.3
  • 18:39:0820.3352.4
  • 18:39:0420.3204.7
  • 18:39:0120.3254.9
  • 18:39:0120.3254.9
  • 18:39:0120.3174.9
  • 18:39:0120.3164.5
  • 18:38:5520.3164.1
  • 18:38:5420.3150.4
  • 18:38:4920.3095.2
  • 18:38:4620.3082.8
  • 18:38:4320.3182.6
  • 18:38:4320.3050.1
  • 18:38:4220.3143.8
  • 18:38:3820.3124.6
  • 18:38:3720.3285.0
  • 18:38:3520.3268.2
  • 18:38:2920.3261.8
  • 18:38:2520.3362.0
  • 18:38:2420.3623.9
  • 18:38:2420.3000.1
  • 18:38:2420.3260.1
  • 18:38:2420.3320.3
  • 18:38:2420.3442.8
  • 18:38:2420.3440.7
  • 18:38:2420.3433.6
  • 18:38:2420.3490.4
  • 18:38:2420.35819.7
  • 18:38:2420.3870.6
  • 18:38:2420.3870.2
  • 18:38:2420.38714.2
  • 18:38:2420.38720.0