EGLDUSDTHoán đổi
Thời gian thanh toán --

₮308.33

Giá gần nhất

-10.60%

Thay đổi trong 24 giờ

$308.01

Chỉ số giá gần nhất

₮308.34

Giá tham chiếu

30,191.5 EGLD

Khối lượng mở

401,889.6 EGLD

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ

$123.92M

Danh nghĩa 24h

Đơn vịEGLD
 • Line(1m)
 • 1m
 • 3m
 • 5m
 • 15m
 • 30m
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
 • MA
 • EMA
 • BOLL
 • SAR
 • None
  • Last Price
  • Index Price
  • Mark Price
  OriginalTradingView
  • VOLUME
  • MACD
  • KDJ
  • StochRSI
  • RSI
  • DMI
  • OBV
  • BOLL
  • SAR
  • DMA
  • TRIX
  • BRAR
  • VR
  • EMV
  • WR
  • ROC
  • MTM
  • PSY
  - 308.28
  Các lệnh
  Chỉ số gần nhất:
  $308.01
  Độ chính xác
  0.01
  Giá hỏi muaGiá(USDT)Số tiền(EGLD)
  GiáGiá(USDT)Số tiền(EGLD)
  Giao dịch
  Thời gianGiá(USDT)Khối lượng giao dịch(EGLD)
  • 06:46:46308.331.0
  • 06:46:36308.380.2
  • 06:46:36308.3512.1
  • 06:46:26308.383.7
  • 06:46:24308.550.3
  • 06:46:24308.552.8
  • 06:46:24308.501.6
  • 06:46:24308.480.7
  • 06:46:24308.470.6
  • 06:46:24308.410.7
  • 06:46:18308.650.4
  • 06:46:18308.490.1
  • 06:46:18308.510.6
  • 06:46:18308.510.3
  • 06:46:18308.531.6
  • 06:46:18308.611.8
  • 06:46:18308.620.3
  • 06:46:18308.640.2
  • 06:46:15308.640.1
  • 06:46:15308.655.0
  • 06:46:03308.780.1
  • 06:46:03308.841.7
  • 06:46:03308.850.7
  • 06:46:00309.050.5
  • 06:45:55308.833.2
  • 06:45:55308.820.4
  • 06:45:53308.811.6
  • 06:45:41308.7516.4
  • 06:45:29308.760.7
  • 06:45:28308.820.2
  • 06:45:24308.740.5
  • 06:45:09308.690.2
  • 06:45:07308.683.9
  • 06:45:06308.660.3
  • 06:45:05308.760.1
  • 06:45:03308.670.2
  • 06:45:01308.701.0
  • 06:45:01308.760.1
  • 06:45:00308.803.3
  • 06:44:58308.661.0
  • 06:44:50308.602.4
  • 06:44:47308.510.8
  • 06:44:35308.510.4
  • 06:44:26308.320.2
  • 06:44:26308.320.3
  • 06:44:26308.320.3
  • 06:44:25308.320.1
  • 06:44:23308.238.0
  • 06:44:21308.350.7
  • 06:44:20308.450.1
  • 06:44:12308.341.2
  • 06:43:59308.332.1
  • 06:43:51308.340.2
  • 06:43:45308.181.8
  • 06:43:39308.090.1
  • 06:43:34308.010.1
  • 06:43:28307.872.5
  • 06:43:27307.960.1
  • 06:43:25307.910.1
  • 06:43:22307.890.2