FILUSDTHoán đổi
Thời gian thanh toán --

₮53.784

Giá gần nhất

+0.07%

Thay đổi trong 24 giờ

$53.78

Chỉ số giá gần nhất

₮53.771

Giá tham chiếu

348,260.5 FIL

Khối lượng mở

637,922.0 FIL

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ

$34.31M

Danh nghĩa 24h

Đơn vịFIL
 • Line(1m)
 • 1m
 • 3m
 • 5m
 • 15m
 • 30m
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
 • MA
 • EMA
 • BOLL
 • SAR
 • None
  • Last Price
  • Index Price
  • Mark Price
  OriginalTradingView
  • VOLUME
  • MACD
  • KDJ
  • StochRSI
  • RSI
  • DMI
  • OBV
  • BOLL
  • SAR
  • DMA
  • TRIX
  • BRAR
  • VR
  • EMV
  • WR
  • ROC
  • MTM
  • PSY
  - 53.784
  Các lệnh
  Chỉ số gần nhất:
  $53.78
  Độ chính xác
  0.001
  Giá hỏi muaGiá(USDT)Số tiền(FIL)
  GiáGiá(USDT)Số tiền(FIL)
  Giao dịch
  Thời gianGiá(USDT)Khối lượng giao dịch(FIL)
  • 08:43:0453.7840.3
  • 08:43:0153.7840.1
  • 08:43:0053.7840.3
  • 08:42:5853.7844.0
  • 08:42:5453.7840.3
  • 08:42:5353.7811.0
  • 08:42:5353.78116.0
  • 08:42:4853.7800.3
  • 08:42:4853.7800.1
  • 08:42:4353.7800.1
  • 08:42:4253.7740.1
  • 08:42:4253.7790.1
  • 08:42:4153.7595.0
  • 08:42:4053.7580.1
  • 08:42:3653.7580.3
  • 08:42:3553.7560.1
  • 08:42:3553.7491.5
  • 08:42:3553.7493.6
  • 08:42:3253.7480.1
  • 08:42:3153.7350.1
  • 08:42:2953.7280.3
  • 08:42:2553.7280.1
  • 08:42:2553.7280.1
  • 08:42:2353.7280.1
  • 08:42:2353.7280.3
  • 08:42:2153.7296.3
  • 08:42:2153.7284.3
  • 08:42:2153.7220.1
  • 08:42:2153.7228.8
  • 08:42:2153.71955.7
  • 08:42:2153.7178.5
  • 08:42:2153.71731.5
  • 08:42:2153.7166.7
  • 08:42:2153.7140.1
  • 08:42:2153.7140.1
  • 08:42:2153.7140.1
  • 08:42:2153.7110.1
  • 08:42:2153.7110.1
  • 08:42:2153.7100.1
  • 08:42:2153.7100.2
  • 08:42:2153.7100.2
  • 08:42:2153.7100.1
  • 08:42:2153.7090.4
  • 08:42:0553.7100.5
  • 08:42:0553.7100.1
  • 08:41:5353.7140.1
  • 08:41:5253.7140.6
  • 08:41:5153.7140.1
  • 08:41:4853.7140.7
  • 08:41:4853.7142.4
  • 08:41:4853.71413.8
  • 08:41:4753.71413.8
  • 08:41:3453.7370.3
  • 08:41:3153.7380.1
  • 08:41:3153.73724.4
  • 08:41:2953.7290.2
  • 08:41:2953.7280.1
  • 08:41:2953.7280.2
  • 08:41:2953.7270.3
  • 08:41:2953.7270.1