MANAUSDTHoán đổi
Thời gian thanh toán --

₮3.6966

Giá gần nhất

-7.79%

Thay đổi trong 24 giờ

$3.70

Chỉ số giá gần nhất

₮3.6933

Giá tham chiếu

3.17M MANA

Khối lượng mở

32.73M MANA

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ

$120.99M

Danh nghĩa 24h

Đơn vịMANA
 • Line(1m)
 • 1m
 • 3m
 • 5m
 • 15m
 • 30m
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
 • MA
 • EMA
 • BOLL
 • SAR
 • None
  • Last Price
  • Index Price
  • Mark Price
  OriginalTradingView
  • VOLUME
  • MACD
  • KDJ
  • StochRSI
  • RSI
  • DMI
  • OBV
  • BOLL
  • SAR
  • DMA
  • TRIX
  • BRAR
  • VR
  • EMV
  • WR
  • ROC
  • MTM
  • PSY
  - 3.6951
  Các lệnh
  Chỉ số gần nhất:
  $3.70
  Độ chính xác
  0.0001
  Giá hỏi muaGiá(USDT)Số tiền(MANA)
  GiáGiá(USDT)Số tiền(MANA)
  Giao dịch
  Thời gianGiá(USDT)Khối lượng giao dịch(MANA)
  • 23:50:213.698310
  • 23:50:213.697940
  • 23:50:213.6974330
  • 23:50:213.697410
  • 23:50:213.697410
  • 23:50:203.697310
  • 23:50:203.697310
  • 23:50:203.6972120
  • 23:50:203.697110
  • 23:50:203.696910
  • 23:50:203.696810
  • 23:50:193.697330
  • 23:50:183.696910
  • 23:50:183.696910
  • 23:50:173.697510
  • 23:50:163.697790
  • 23:50:163.697210
  • 23:50:163.697140
  • 23:50:163.698020
  • 23:50:163.698340
  • 23:50:163.698310
  • 23:50:143.696810
  • 23:50:133.697840
  • 23:50:133.697750
  • 23:50:133.696890
  • 23:50:133.697620
  • 23:50:103.696610
  • 23:50:103.695610
  • 23:50:103.696690
  • 23:50:103.695540
  • 23:50:103.695650
  • 23:50:103.696610
  • 23:50:083.693510
  • 23:50:083.693510
  • 23:50:083.693510
  • 23:50:073.693510
  • 23:50:073.694140
  • 23:50:073.693950
  • 23:50:073.693150
  • 23:50:073.693440
  • 23:50:063.693030
  • 23:50:063.692210
  • 23:50:063.692010
  • 23:50:053.693420
  • 23:50:053.693350
  • 23:50:053.692740
  • 23:50:053.691820
  • 23:50:053.691820
  • 23:50:053.691810
  • 23:50:053.691810
  • 23:50:043.691410
  • 23:50:043.691410
  • 23:50:043.691110
  • 23:50:043.691120
  • 23:50:043.691120
  • 23:50:033.690210
  • 23:50:033.690210
  • 23:50:013.690840
  • 23:49:573.690950
  • 23:49:543.692010