UMAUSDTHoán đổi
Thời gian thanh toán --

₮12.433

Giá gần nhất

-0.06%

Thay đổi trong 24 giờ

$12.43

Chỉ số giá gần nhất

₮12.433

Giá tham chiếu

64,872.3 UMA

Khối lượng mở

114,741.6 UMA

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ

$1.43M

Danh nghĩa 24h

Đơn vịUMA
 • Line(1m)
 • 1m
 • 3m
 • 5m
 • 15m
 • 30m
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
 • MA
 • EMA
 • BOLL
 • SAR
 • None
  • Last Price
  • Index Price
  • Mark Price
  OriginalTradingView
  • VOLUME
  • MACD
  • KDJ
  • StochRSI
  • RSI
  • DMI
  • OBV
  • BOLL
  • SAR
  • DMA
  • TRIX
  • BRAR
  • VR
  • EMV
  • WR
  • ROC
  • MTM
  • PSY
  - 12.433
  Các lệnh
  Chỉ số gần nhất:
  $12.43
  Độ chính xác
  0.001
  Giá hỏi muaGiá(USDT)Số tiền(UMA)
  GiáGiá(USDT)Số tiền(UMA)
  Giao dịch
  Thời gianGiá(USDT)Khối lượng giao dịch(UMA)
  • 08:58:3812.4330.2
  • 08:58:3012.4392.5
  • 08:58:3012.4390.4
  • 08:58:3012.4390.5
  • 08:58:3012.4392.1
  • 08:58:3012.4390.6
  • 08:58:3012.4391.2
  • 08:58:3012.4391.8
  • 08:58:2412.4510.5
  • 08:57:5212.4560.2
  • 08:57:2512.4570.4
  • 08:57:2412.4570.6
  • 08:57:0012.4590.8
  • 08:56:3912.4530.2
  • 08:56:3512.4520.1
  • 08:56:3512.4520.2
  • 08:56:3512.4520.1
  • 08:56:3512.4523.5
  • 08:56:3512.4523.1
  • 08:56:3512.4526.5
  • 08:56:3512.4526.4
  • 08:56:2812.4440.3
  • 08:56:2512.4510.5
  • 08:56:1212.4490.2
  • 08:56:0012.4490.5
  • 08:56:0012.4490.1
  • 08:56:0012.4491.2
  • 08:56:0012.4490.4
  • 08:56:0012.4490.6
  • 08:55:2012.4370.2
  • 08:54:3812.4450.2
  • 08:54:2412.4480.5
  • 08:54:1712.4420.4
  • 08:54:1712.4423.1
  • 08:54:1712.4429.1
  • 08:54:1712.4424.7
  • 08:54:0612.4400.2
  • 08:54:0112.4430.5
  • 08:54:0112.4441.1
  • 08:54:0112.4451.3
  • 08:54:0012.4465.7
  • 08:53:2912.4410.2
  • 08:53:2312.4420.7
  • 08:53:0012.4420.5
  • 08:52:5912.4390.2
  • 08:52:2412.4320.3
  • 08:52:2312.4404.2
  • 08:52:2312.4413.5
  • 08:52:2312.4410.5
  • 08:52:2312.4417.2
  • 08:52:2312.4410.6
  • 08:52:2312.4410.4
  • 08:52:2312.4414.7
  • 08:52:1312.4480.2
  • 08:52:0012.4520.2
  • 08:52:0012.4521.9
  • 08:52:0012.4520.2
  • 08:52:0012.4520.6
  • 08:52:0012.4520.5
  • 08:52:0012.4521.2