WNXMUSDTHoán đổi
Thời gian thanh toán --

₮63.79

Giá gần nhất

-10.56%

Thay đổi trong 24 giờ

$63.73

Chỉ số giá gần nhất

₮63.77

Giá tham chiếu

7,521.8 WNXM

Khối lượng mở

130,505.2 WNXM

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ

$8.33M

Danh nghĩa 24h

Đơn vịWNXM
 • Line(1m)
 • 1m
 • 3m
 • 5m
 • 15m
 • 30m
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
 • MA
 • EMA
 • BOLL
 • SAR
 • None
  • Last Price
  • Index Price
  • Mark Price
  OriginalTradingView
  • VOLUME
  • MACD
  • KDJ
  • StochRSI
  • RSI
  • DMI
  • OBV
  • BOLL
  • SAR
  • DMA
  • TRIX
  • BRAR
  • VR
  • EMV
  • WR
  • ROC
  • MTM
  • PSY
  - 63.73
  Các lệnh
  Chỉ số gần nhất:
  $63.73
  Độ chính xác
  0.01
  Giá hỏi muaGiá(USDT)Số tiền(WNXM)
  GiáGiá(USDT)Số tiền(WNXM)
  Giao dịch
  Thời gianGiá(USDT)Khối lượng giao dịch(WNXM)
  • 07:06:0563.730.2
  • 07:06:0263.710.4
  • 07:06:0263.779.1
  • 07:06:0163.790.1
  • 07:05:5963.790.1
  • 07:05:5663.780.2
  • 07:05:5563.800.1
  • 07:05:5363.790.1
  • 07:05:5363.802.5
  • 07:05:5263.820.1
  • 07:05:4563.820.1
  • 07:05:4263.830.1
  • 07:05:4263.740.4
  • 07:05:4063.800.1
  • 07:05:4063.8014.0
  • 07:05:4063.790.8
  • 07:05:4063.780.4
  • 07:05:4063.780.4
  • 07:05:4063.780.1
  • 07:05:4063.7013.3
  • 07:05:3963.740.1
  • 07:05:3963.740.2
  • 07:05:3863.780.1
  • 07:05:3863.810.1
  • 07:05:2863.790.1
  • 07:05:2863.8312.4
  • 07:05:2863.821.2
  • 07:05:2863.821.6
  • 07:05:2863.820.5
  • 07:05:2663.830.1
  • 07:05:2563.740.5
  • 07:05:2363.810.1
  • 07:05:2363.810.1
  • 07:05:2263.780.9
  • 07:05:2263.810.6
  • 07:05:2163.830.3
  • 07:05:2163.821.2
  • 07:05:2063.820.3
  • 07:05:2063.840.6
  • 07:05:1863.860.1
  • 07:05:1563.850.1
  • 07:05:0863.810.6
  • 07:05:0363.830.5
  • 07:05:0063.730.2
  • 07:05:0063.730.1
  • 07:05:0063.730.1
  • 07:05:0063.720.1
  • 07:05:0063.720.1
  • 07:04:5963.710.5
  • 07:04:5163.720.4
  • 07:04:4563.690.6
  • 07:04:4563.690.4
  • 07:04:4563.690.6
  • 07:04:4563.691.5
  • 07:04:4363.690.1
  • 07:04:4163.680.1
  • 07:04:3763.680.1
  • 07:04:2063.660.6
  • 07:04:1563.620.1
  • 07:04:1263.650.5