XMRUSDTHoán đổi
Thời gian thanh toán --

₮210.01

Giá gần nhất

+0.04%

Thay đổi trong 24 giờ

$210.56

Chỉ số giá gần nhất

₮210.41

Giá tham chiếu

8,029.1 XMR

Khối lượng mở

88,410.7 XMR

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ

$18.57M

Danh nghĩa 24h

Đơn vịXMR
 • Line(1m)
 • 1m
 • 3m
 • 5m
 • 15m
 • 30m
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
 • MA
 • EMA
 • BOLL
 • SAR
 • None
  • Last Price
  • Index Price
  • Mark Price
  OriginalTradingView
  • VOLUME
  • MACD
  • KDJ
  • StochRSI
  • RSI
  • DMI
  • OBV
  • BOLL
  • SAR
  • DMA
  • TRIX
  • BRAR
  • VR
  • EMV
  • WR
  • ROC
  • MTM
  • PSY
  - 210.41
  Các lệnh
  Chỉ số gần nhất:
  $210.56
  Độ chính xác
  0.01
  Giá hỏi muaGiá(USDT)Số tiền(XMR)
  GiáGiá(USDT)Số tiền(XMR)
  Giao dịch
  Thời gianGiá(USDT)Khối lượng giao dịch(XMR)
  • 00:00:28210.406.5
  • 00:00:28210.402.2
  • 00:00:28210.400.1
  • 00:00:27210.400.8
  • 00:00:27210.390.1
  • 00:00:24210.390.1
  • 00:00:23210.390.1
  • 00:00:22210.400.1
  • 00:00:21210.380.1
  • 00:00:20210.3835.5
  • 00:00:18210.391.1
  • 00:00:17210.290.1
  • 00:00:17210.321.1
  • 00:00:17210.311.1
  • 00:00:17210.281.1
  • 00:00:17210.270.1
  • 00:00:16210.2417.5
  • 00:00:16210.226.0
  • 00:00:16210.2217.8
  • 00:00:16210.206.5
  • 00:00:16210.190.2
  • 00:00:05210.010.1
  • 00:00:04210.000.1
  • 00:00:03210.012.8
  • 00:00:03210.246.3
  • 00:00:03210.2123.8
  • 00:00:03210.201.1
  • 00:00:03210.191.3
  • 00:00:03210.153.9
  • 00:00:03210.140.8
  • 00:00:03210.090.2
  • 00:00:03210.080.2
  • 00:00:00209.930.1
  • 00:00:00209.930.1
  • 23:59:57209.980.1
  • 23:59:56209.920.1
  • 23:59:55209.980.1
  • 23:59:55209.932.2
  • 23:59:54209.925.0
  • 23:59:52209.936.5
  • 23:59:52209.930.1
  • 23:59:51209.976.4
  • 23:59:51209.985.0
  • 23:59:51209.970.1
  • 23:59:49210.040.3
  • 23:59:45209.970.1
  • 23:59:45209.980.1
  • 23:59:43209.930.8
  • 23:59:43209.930.1
  • 23:59:43209.920.2
  • 23:59:43209.920.2
  • 23:59:43209.920.1
  • 23:59:43209.920.1
  • 23:59:36210.014.9
  • 23:59:36210.010.1
  • 23:59:34209.980.1
  • 23:59:34209.980.1
  • 23:59:34209.930.4
  • 23:59:30209.950.1
  • 23:59:28209.985.2