IMXUSDTHoán đổi
Thời gian thanh toán --

₮5.1683

Giá gần nhất

-1.16%

Thay đổi trong 24 giờ

$5.16

Chỉ số giá gần nhất

₮5.1700

Giá tham chiếu

340,226 IMX

Khối lượng mở

3.56M IMX

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ

$18.36M

Danh nghĩa 24h

Đơn vịIMX
 • Line(1m)
 • 1m
 • 3m
 • 5m
 • 15m
 • 30m
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
 • MA
 • EMA
 • BOLL
 • SAR
 • None
  • Last Price
  • Index Price
  • Mark Price
  OriginalTradingView
  • VOLUME
  • MACD
  • KDJ
  • StochRSI
  • RSI
  • DMI
  • OBV
  • BOLL
  • SAR
  • DMA
  • TRIX
  • BRAR
  • VR
  • EMV
  • WR
  • ROC
  • MTM
  • PSY
  - 5.1705