|
BTC/USDT10X
51,600.5+2.30%
Chỉ số51,594.7
Giá tham chiếu51,593.7
USD$51,651.07
Mức thấp trong 24 giờ48,008.2
Mức cao trong 24 giờ51,708.1
Dữ liệu giao dịch
Thông tin
Chéo
Ký quỹ bằng BTC
10.00X
Mua
Bán
Giới hạn
Thị trường
Dừng
Giá (USDT)
≈$51,636.15
Số tiền (BTC)
Borrowing:--
Tổng (USDT)
0
100%
Mức ký quỹ khả dụng:0.00000000 BTC
Mua tối đa:0.00000000 BTC
Sổ lệnh
Lịch sử giao dịch
0.1
Giá(USDT)Số tiền(BTC)Tổng(BTC)
 • 51,616.50.0104.082
 • 51,616.40.0014.072
 • 51,615.30.0094.070
 • 51,614.80.3874.060
 • 51,614.40.0603.673
 • 51,614.30.2913.613
 • 51,612.20.2913.321
 • 51,612.10.0043.029
 • 51,611.50.2893.025
 • 51,611.40.2892.735
 • 51,610.70.5002.445
 • 51,610.10.2891.945
 • 51,609.90.1101.655
 • 51,608.00.1351.544
 • 51,607.90.5831.409
 • 51,606.20.0700.826
 • 51,604.80.1930.756
 • 51,603.80.1000.562
 • 51,603.60.0010.462
 • 51,600.70.0110.461
 • 51,600.60.0700.449
 • 51,599.30.0960.379
 • 51,598.60.0450.283
 • 51,598.50.0010.237
 • 51,598.30.0010.236
 • 51,598.20.0010.235
 • 51,597.30.0100.235
 • 51,595.40.0010.225
 • 51,593.60.0200.224
 • 51,593.50.2040.204
51,600.5$51,651.07
 • 51,593.40.2690.269
 • 51,592.70.0010.269
 • 51,592.60.0010.269
 • 51,592.50.0010.269
 • 51,592.40.0010.269
 • 51,591.20.0010.270
 • 51,591.10.0110.282
 • 51,588.80.0500.332
 • 51,588.70.0100.342
 • 51,588.60.0190.361
 • 51,588.20.0700.431
 • 51,586.70.0960.528
 • 51,585.20.0360.564
 • 51,583.50.1930.758
 • 51,581.00.0110.769
 • 51,580.30.0700.839
 • 51,579.70.0870.927
 • 51,579.40.0100.937
 • 51,576.20.0010.938
 • 51,576.10.3871.325
 • 51,573.80.0041.329
 • 51,573.70.0701.399
 • 51,572.70.0091.409
 • 51,570.20.0971.507
 • 51,570.10.0041.511
 • 51,570.02.4763.987
 • 51,566.70.0043.991
 • 51,566.30.0704.061
 • 51,565.80.2894.351
 • 51,564.70.0014.353
Biểu đồ
 • Line(1m)
 • 1m
 • 3m
 • 5m
 • 15m
 • 30m
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
 • MA
 • EMA
 • BOLL
 • SAR
 • None
  • Last Price
  • Index Price
  • Mark Price
  OriginalTradingView
  • VOLUME
  • MACD
  • KDJ
  • StochRSI
  • RSI
  • DMI
  • OBV
  • BOLL
  • SAR
  • DMA
  • TRIX
  • BRAR
  • VR
  • EMV
  • WR
  • ROC
  • MTM
  • PSY
  - 51,593.5
  Market-buy
  51,593.5
  Amount
  Market-sell
  51,593.4
  View details
  Tham quan tài khoản hợp nhất có hướng dẫn
  Cho phép chúng tôi chỉ cho bạn các tính năng mới và cách bạn có thể tùy chỉnh giao diện giao dịch theo tùy chọn của mình.