|
ADA/USDT10X
1.60835+0.41%
Chỉ số1.60770
Giá tham chiếu1.60742
USD$1.61
Mức thấp trong 24 giờ1.54474
Mức cao trong 24 giờ1.63540
Dữ liệu giao dịch
Thông tin
Chéo
Ký quỹ bằng ADA
10.00X
Mua
Bán
Giới hạn
Thị trường
Dừng
Giá (USDT)
≈$1.61
Số tiền (ADA)
Borrowing:--
Tổng (USDT)
0
100%
Mức ký quỹ khả dụng:0.00000000 ADA
Mua tối đa:0.00000000 ADA
Sổ lệnh
Lịch sử giao dịch
0.00001
Giá(USDT)Số tiền(ADA)Tổng(ADA)
 • 1.6096425.14919.644K
 • 1.60956148.59819.618K
 • 1.6095593.23019.470K
 • 1.609401.20019.377K
 • 1.609341.25219.375K
 • 1.60931932.31719.374K
 • 1.60930124.63518.442K
 • 1.60926476.36518.317K
 • 1.609234.27817.841K
 • 1.609191.866K17.837K
 • 1.6091431.07815.970K
 • 1.6091362.72315.939K
 • 1.609051.100K15.877K
 • 1.6090492.15114.777K
 • 1.608992.00014.684K
 • 1.60898946.93114.682K
 • 1.60895140.46113.735K
 • 1.60890670.00013.595K
 • 1.60889710.00012.925K
 • 1.60888154.70012.215K
 • 1.60884577.40512.060K
 • 1.608800.00111.483K
 • 1.60877117.57711.483K
 • 1.608665.000K11.365K
 • 1.60861638.3716.365K
 • 1.608605.432K5.727K
 • 1.60847176.365295.142
 • 1.608201.200118.777
 • 1.60798117.577117.577
 • 1.607680.0010.001
1.60835$1.61
 • 1.60767298.000298.000
 • 1.6076485.682383.682
 • 1.60760216.400600.083
 • 1.607593.295K3.895K
 • 1.6074137.8723.933K
 • 1.60737322.0004.255K
 • 1.60736432.0044.687K
 • 1.60733116.9844.804K
 • 1.60713470.0005.274K
 • 1.60700201.2005.475K
 • 1.60696577.4056.053K
 • 1.606932.586K8.640K
 • 1.6069262.2308.702K
 • 1.60684347.1119.049K
 • 1.60670358.0009.407K
 • 1.60669937.15210.344K
 • 1.60660510.47210.855K
 • 1.606591.006K11.861K
 • 1.606571.810K13.671K
 • 1.606531.404K15.076K
 • 1.606525.252K20.329K
 • 1.60649797.00021.126K
 • 1.60648932.15622.058K
 • 1.606401.20022.059K
 • 1.606393.724K25.783K
 • 1.606323.00025.786K
 • 1.606312.00025.788K
 • 1.60625155.76325.944K
 • 1.60624317.47426.261K
 • 1.606231.814K28.076K
Biểu đồ
 • Line(1m)
 • 1m
 • 3m
 • 5m
 • 15m
 • 30m
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
 • MA
 • EMA
 • BOLL
 • SAR
 • None
  • Last Price
  • Index Price
  • Mark Price
  OriginalTradingView
  • VOLUME
  • MACD
  • KDJ
  • StochRSI
  • RSI
  • DMI
  • OBV
  • BOLL
  • SAR
  • DMA
  • TRIX
  • BRAR
  • VR
  • EMV
  • WR
  • ROC
  • MTM
  • PSY
  - 1.6074
  Market-buy
  1.60768
  Amount
  Market-sell
  1.60767
  View details
  Tham quan tài khoản hợp nhất có hướng dẫn
  Cho phép chúng tôi chỉ cho bạn các tính năng mới và cách bạn có thể tùy chỉnh giao diện giao dịch theo tùy chọn của mình.