|
BCH/BTC10X
0.00998+0.10%
Chỉ số0.00998
Giá tham chiếu0.00998
USD$581.21
Mức thấp trong 24 giờ0.00979
Mức cao trong 24 giờ0.01006
Dữ liệu giao dịch
Thông tin
Chéo
Ký quỹ bằng BCH
10.00X
Mua
Bán
Giới hạn
Thị trường
Dừng
Giá (BTC)
≈$581.21
Số tiền (BCH)
Borrowing:--
Tổng (BTC)
0
100%
Mức ký quỹ khả dụng:0.0000 BCH
Mua tối đa:0.0000 BCH
Sổ lệnh
Lịch sử giao dịch
0.00001
Giá(BTC)Số tiền(BCH)Tổng(BCH)
 • 0.010660.001422.840
 • 0.010650.705422.838
 • 0.010630.306422.132
 • 0.010620.020421.826
 • 0.010600.782421.806
 • 0.010570.132421.023
 • 0.010560.267420.891
 • 0.010480.267420.624
 • 0.010400.267420.356
 • 0.010390.005420.089
 • 0.010320.267420.084
 • 0.010241.328419.816
 • 0.0102342.284418.488
 • 0.0102255.630376.203
 • 0.010192.935320.573
 • 0.010170.956317.637
 • 0.010160.267316.681
 • 0.010150.147316.414
 • 0.0101332.892316.267
 • 0.010120.147283.375
 • 0.010106.800283.228
 • 0.0100933.892276.428
 • 0.010080.493242.535
 • 0.010050.141242.042
 • 0.010040.226241.901
 • 0.01003140.610241.675
 • 0.0100216.639101.064
 • 0.0100144.50184.425
 • 0.0100037.51139.923
 • 0.009992.4112.411
0.00998$581.21
 • 0.009980.4120.412
 • 0.0099731.90632.318
 • 0.0099668.595100.913
 • 0.0099533.666134.580
 • 0.0099417.151151.731
 • 0.0099383.674235.405
 • 0.009920.400235.805
 • 0.009910.374236.179
 • 0.009894.383240.563
 • 0.0098833.566274.129
 • 0.009872.733276.862
 • 0.0098631.305308.168
 • 0.009854.800312.968
 • 0.009840.267313.236
 • 0.009820.808314.045
 • 0.009780.005314.050
 • 0.0097637.150351.201
 • 0.009750.022351.223
 • 0.009740.069351.293
 • 0.009700.010351.303
 • 0.0096944.203395.506
 • 0.009650.020395.526
 • 0.009644.685400.211
 • 0.009601.030401.242
 • 0.009540.044401.286
 • 0.009500.030401.316
 • 0.009481.061402.378
 • 0.009460.050402.428
 • 0.009444.170406.598
 • 0.009400.010406.608
Biểu đồ
 • Line(1m)
 • 1m
 • 3m
 • 5m
 • 15m
 • 30m
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
 • MA
 • EMA
 • BOLL
 • SAR
 • None
  • Last Price
  • Index Price
  • Mark Price
  OriginalTradingView
  • VOLUME
  • MACD
  • KDJ
  • StochRSI
  • RSI
  • DMI
  • OBV
  • BOLL
  • SAR
  • DMA
  • TRIX
  • BRAR
  • VR
  • EMV
  • WR
  • ROC
  • MTM
  • PSY
  - 0.00998
  Market-buy
  0.00999
  Amount
  Market-sell
  0.00998
  View details
  Tham quan tài khoản hợp nhất có hướng dẫn
  Cho phép chúng tôi chỉ cho bạn các tính năng mới và cách bạn có thể tùy chỉnh giao diện giao dịch theo tùy chọn của mình.