|
BTT/USDT5X
0.0032262+0.48%
Chỉ số0.0032250
Giá tham chiếu0.0032256
USD<$0.01
Mức thấp trong 24 giờ0.0031121
Mức cao trong 24 giờ0.0032332
Dữ liệu giao dịch
Thông tin
Chéo
Ký quỹ bằng BTT
5.00X
Mua
Bán
Giới hạn
Thị trường
Dừng
Giá (USDT)
≈$0.00
Số tiền (BTT)
Borrowing:--
Tổng (USDT)
0
100%
Mức ký quỹ khả dụng:0.000000 BTT
Mua tối đa:0.000000 BTT
Sổ lệnh
Lịch sử giao dịch
0.0000001
Giá(USDT)Số tiền(BTT)Tổng(BTT)
 • 0.0032352291.470K6.700M
 • 0.0032351171.349K6.409M
 • 0.0032349448.430K6.237M
 • 0.00323401.608M5.789M
 • 0.003233714.194K4.181M
 • 0.00323331.026K4.166M
 • 0.0032323597.935K4.165M
 • 0.0032322170.158K3.567M
 • 0.0032319898.105K3.397M
 • 0.00323181.903K2.499M
 • 0.0032317160.000K2.497M
 • 0.0032313168.000K2.337M
 • 0.003231018.248K2.169M
 • 0.00323081.213K2.151M
 • 0.003230630.000K2.150M
 • 0.003230218.030K2.120M
 • 0.0032297682.006K2.102M
 • 0.003229630.926K1.420M
 • 0.003229418.275K1.389M
 • 0.003228718.813K1.371M
 • 0.0032286253.028K1.352M
 • 0.003228577.613K1.099M
 • 0.0032281135.857K1.021M
 • 0.003228047.598K885.784K
 • 0.0032269107.500K838.186K
 • 0.0032266114.678K730.686K
 • 0.0032265421.289K616.008K
 • 0.0032264149.055K194.719K
 • 0.0032263563.54745.663K
 • 0.003226245.100K45.100K
0.0032262<$0.01
 • 0.003225394.777K94.777K
 • 0.0032252500.938K595.716K
 • 0.0032243163.096K758.812K
 • 0.003224046.607K805.419K
 • 0.0032239179.999K985.419K
 • 0.003223620.499K1.005M
 • 0.003223291.027K1.096M
 • 0.0032231689.900K1.786M
 • 0.0032226292.091K2.078M
 • 0.003222518.225K2.097M
 • 0.003222446.607K2.143M
 • 0.0032219712.413K2.856M
 • 0.0032216135.000K2.991M
 • 0.003221434.565K3.025M
 • 0.0032208871.529K3.897M
 • 0.0032206177.500K4.074M
 • 0.0032204250.000K4.324M
 • 0.0032199124.000K4.448M
 • 0.0032198960.616K5.409M
 • 0.0032193429.136K5.838M
 • 0.003219246.607K5.885M
 • 0.003218228.000K5.913M
 • 0.00321811.815M7.728M
 • 0.00321751.213K7.729M
 • 0.003217128.000K7.757M
 • 0.0032170297.681K8.055M
 • 0.0032166748.224K8.803M
 • 0.003215928.000K8.831M
 • 0.0032156475.430K9.306M
 • 0.00321544.000K9.310M
Biểu đồ
 • Line(1m)
 • 1m
 • 3m
 • 5m
 • 15m
 • 30m
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
 • MA
 • EMA
 • BOLL
 • SAR
 • None
  • Last Price
  • Index Price
  • Mark Price
  OriginalTradingView
  • VOLUME
  • MACD
  • KDJ
  • StochRSI
  • RSI
  • DMI
  • OBV
  • BOLL
  • SAR
  • DMA
  • TRIX
  • BRAR
  • VR
  • EMV
  • WR
  • ROC
  • MTM
  • PSY
  - 0.0032256
  Market-buy
  0.0032262
  Amount
  Market-sell
  0.0032253
  View details
  Tham quan tài khoản hợp nhất có hướng dẫn
  Cho phép chúng tôi chỉ cho bạn các tính năng mới và cách bạn có thể tùy chỉnh giao diện giao dịch theo tùy chọn của mình.