|
CELR/USDT5X
0.077888-1.66%
Chỉ số0.077968
Giá tham chiếu0.077988
USD$0.08
Mức thấp trong 24 giờ0.071659
Mức cao trong 24 giờ0.086656
Dữ liệu giao dịch
Thông tin
Chéo
Ký quỹ bằng CELR
5.00X
Mua
Bán
Giới hạn
Thị trường
Dừng
Giá (USDT)
≈$0.08
Số tiền (CELR)
Borrowing:--
Tổng (USDT)
0
100%
Mức ký quỹ khả dụng:0.000000 CELR
Mua tối đa:0.000000 CELR
Sổ lệnh
Lịch sử giao dịch
0.000001
Giá(USDT)Số tiền(CELR)Tổng(CELR)
 • 0.0785421.790K334.695K
 • 0.0784994.980K332.905K
 • 0.078410128.613327.925K
 • 0.0783901.610K327.797K
 • 0.07838950.000K326.187K
 • 0.0783881.610K276.187K
 • 0.07835919.210K274.577K
 • 0.0783381.040K255.366K
 • 0.0782803.370K254.326K
 • 0.0782503.400K250.956K
 • 0.07823512.807K247.556K
 • 0.0782343.000K234.748K
 • 0.078222288.281231.748K
 • 0.0781983.300K231.460K
 • 0.07819528.688K228.160K
 • 0.07814855.455K199.471K
 • 0.07812410.100144.016K
 • 0.0781223.370K144.006K
 • 0.07810712.660K140.636K
 • 0.07810666.766K127.975K
 • 0.078102864.04261.209K
 • 0.07808338.925K60.345K
 • 0.0780743.370K21.420K
 • 0.078069859.39218.050K
 • 0.078053886.79017.191K
 • 0.0780389.813K16.304K
 • 0.0780373.270K6.490K
 • 0.0780311.180K3.220K
 • 0.0780141.850K2.040K
 • 0.078013190.932190.932
0.077888$0.08
 • 0.0779561.180K1.180K
 • 0.07795120.939K22.119K
 • 0.07784312.806K34.926K
 • 0.0777814.600K39.526K
 • 0.07774263.697K103.223K
 • 0.07774128.688K131.912K
 • 0.0777163.000K134.912K
 • 0.07767419.226K154.139K
 • 0.07761738.925K193.064K
 • 0.07756150.000K243.064K
 • 0.0775606.000K249.064K
 • 0.07751279.532K328.596K
 • 0.077330600.028K928.625K
 • 0.07732744.880K973.506K
 • 0.077252129.445973.636K
 • 0.07703064.072K1.037M
 • 0.077006129.7811.037M
 • 0.07689296.136K1.133M
 • 0.076764306.011K1.439M
 • 0.076755130.2831.440M
 • 0.07666351.3121.440M
 • 0.0765803.071K1.443M
 • 0.07654418.5881.443M
 • 0.076444288.4391.443M
 • 0.076262131.1261.443M
 • 0.0760424.846K1.448M
 • 0.0760413.303K1.451M
 • 0.0760276.770K1.458M
 • 0.07602679.695K1.538M
 • 0.075904409.4321.538M
Biểu đồ
 • Line(1m)
 • 1m
 • 3m
 • 5m
 • 15m
 • 30m
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
 • MA
 • EMA
 • BOLL
 • SAR
 • None
  • Last Price
  • Index Price
  • Mark Price
  OriginalTradingView
  • VOLUME
  • MACD
  • KDJ
  • StochRSI
  • RSI
  • DMI
  • OBV
  • BOLL
  • SAR
  • DMA
  • TRIX
  • BRAR
  • VR
  • EMV
  • WR
  • ROC
  • MTM
  • PSY
  - 0.077989
  Market-buy
  0.078013
  Amount
  Market-sell
  0.077956
  View details
  Tham quan tài khoản hợp nhất có hướng dẫn
  Cho phép chúng tôi chỉ cho bạn các tính năng mới và cách bạn có thể tùy chỉnh giao diện giao dịch theo tùy chọn của mình.