|
COMP/BTC5X
0.004736-1.00%
Chỉ số0.004734
Giá tham chiếu0.004737
USD$259.48
Mức thấp trong 24 giờ0.004679
Mức cao trong 24 giờ0.004836
Dữ liệu giao dịch
Thông tin
Chéo
Ký quỹ bằng COMP
5.00X
Mua
Bán
Giới hạn
Thị trường
Dừng
Giá (BTC)
≈$259.48
Số tiền (COMP)
Borrowing:--
Tổng (BTC)
0
100%
Mức ký quỹ khả dụng:0.0000 COMP
Mua tối đa:0.0000 COMP
Sổ lệnh
Lịch sử giao dịch
0.000001
Giá(BTC)Số tiền(COMP)Tổng(COMP)
 • 0.0049610.041254.123
 • 0.0049220.043254.081
 • 0.0049151.813254.038
 • 0.0049090.001252.224
 • 0.0049081.430252.222
 • 0.0049000.682250.792
 • 0.0048820.041250.110
 • 0.0048780.001250.068
 • 0.0048540.100250.066
 • 0.0048520.001249.966
 • 0.0048430.041249.964
 • 0.0048391.110249.922
 • 0.00480626.500248.812
 • 0.0048050.041222.312
 • 0.0048040.236222.270
 • 0.00478919.270222.033
 • 0.00478119.269202.763
 • 0.0047660.041183.493
 • 0.00476519.270183.452
 • 0.00476469.600164.181
 • 0.00476310.00094.581
 • 0.0047537.19384.581
 • 0.00475016.82877.388
 • 0.00474912.34360.560
 • 0.00474730.43548.217
 • 0.0047463.30017.781
 • 0.0047455.71314.481
 • 0.0047443.4648.768
 • 0.0047433.8545.303
 • 0.0047401.4491.449
0.004736$259.48
 • 0.0047350.7120.712
 • 0.0047333.8544.566
 • 0.0047315.74310.310
 • 0.0047283.30013.610
 • 0.0047275.75319.363
 • 0.0047269.63228.995
 • 0.00472313.89242.888
 • 0.0047227.19350.081
 • 0.00471610.00060.081
 • 0.00471125.20185.282
 • 0.00470919.240104.523
 • 0.00470266.400170.923
 • 0.00469619.249190.173
 • 0.00469427.300217.473
 • 0.0046900.041217.514
 • 0.0046865.281222.796
 • 0.00468219.252242.048
 • 0.0046540.240242.288
 • 0.0046530.041242.330
 • 0.0046500.030242.360
 • 0.0046310.647243.008
 • 0.0046205.031248.040
 • 0.0046191.474249.514
 • 0.0046160.041249.556
 • 0.0046000.040249.596
 • 0.0045790.041249.638
 • 0.0045751.442251.081
 • 0.0045540.658251.740
 • 0.0045533.300255.040
 • 0.0045500.010255.050
Biểu đồ
 • Line(1m)
 • 1m
 • 3m
 • 5m
 • 15m
 • 30m
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
 • MA
 • EMA
 • BOLL
 • SAR
 • None
  • Last Price
  • Index Price
  • Mark Price
  OriginalTradingView
  • VOLUME
  • MACD
  • KDJ
  • StochRSI
  • RSI
  • DMI
  • OBV
  • BOLL
  • SAR
  • DMA
  • TRIX
  • BRAR
  • VR
  • EMV
  • WR
  • ROC
  • MTM
  • PSY
  - 0.004736
  Market-buy
  0.00474
  Amount
  Market-sell
  0.004735
  View details
  Tham quan tài khoản hợp nhất có hướng dẫn
  Cho phép chúng tôi chỉ cho bạn các tính năng mới và cách bạn có thể tùy chỉnh giao diện giao dịch theo tùy chọn của mình.