|
CSPR/USDT5X
0.2084-2.53%
Giá tham chiếu0.2089
USD$0.21
Mức thấp trong 24 giờ0.2002
Mức cao trong 24 giờ0.2372
Dữ liệu giao dịch
Thông tin
Chéo
Ký quỹ bằng CSPR
5.00X
Mua
Bán
Giới hạn
Thị trường
Dừng
Giá (USDT)
≈$0.21
Số tiền (CSPR)
Borrowing:--
Tổng (USDT)
0
100%
Mức ký quỹ khả dụng:0.000000 CSPR
Mua tối đa:0.000000 CSPR
Sổ lệnh
Lịch sử giao dịch
0.0001
Giá(USDT)Số tiền(CSPR)Tổng(CSPR)
 • 0.21204.855K458.753K
 • 0.2119230.459K453.897K
 • 0.211810.990K223.438K
 • 0.2117184.306212.447K
 • 0.211688.105212.263K
 • 0.211580.073212.175K
 • 0.211315.238K212.095K
 • 0.2112144.437196.856K
 • 0.211194.872196.712K
 • 0.21102.424K196.617K
 • 0.210930.441194.192K
 • 0.2108114.055K194.162K
 • 0.21075.293K80.106K
 • 0.2106411.38674.812K
 • 0.210586.77574.401K
 • 0.2104569.80274.314K
 • 0.21035.94773.744K
 • 0.2101146.19973.738K
 • 0.2100138.88873.592K
 • 0.209922.222K73.453K
 • 0.2098199.32851.231K
 • 0.2097484.15751.032K
 • 0.20962.508K50.548K
 • 0.2095339.08348.039K
 • 0.2094567.66647.700K
 • 0.20935.648K47.132K
 • 0.209232.907K41.484K
 • 0.20912.698K8.577K
 • 0.2090844.0005.879K
 • 0.20895.035K5.035K
0.2084$0.21
 • 0.20863.806K3.806K
 • 0.2085996.2684.802K
 • 0.208434.448K39.250K
 • 0.20836.555K45.805K
 • 0.20822.948K48.754K
 • 0.208110.811K59.565K
 • 0.20801.528K61.093K
 • 0.2079291.20461.385K
 • 0.207714.170K75.555K
 • 0.207622.067K97.622K
 • 0.207536.429K134.051K
 • 0.20741.215K135.266K
 • 0.2073109.495K244.761K
 • 0.2072217.748244.979K
 • 0.20711.002244.980K
 • 0.2070169.431245.150K
 • 0.2068691.982245.842K
 • 0.206724.919K270.761K
 • 0.20663.003K273.765K
 • 0.2065512.225274.277K
 • 0.20633.293K277.570K
 • 0.2062237.008K514.579K
 • 0.2061142.995K657.574K
 • 0.2060332.431657.906K
 • 0.20591.386K659.293K
 • 0.2057367.779K1.027M
 • 0.2056245.5421.027M
 • 0.20551.491K1.028M
 • 0.2054186.8371.028M
 • 0.2053822.7791.029M
Biểu đồ
 • Line(1m)
 • 1m
 • 3m
 • 5m
 • 15m
 • 30m
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
 • MA
 • EMA
 • BOLL
 • SAR
 • None
  • Last Price
  • Index Price
  • Mark Price
  OriginalTradingView
  • VOLUME
  • MACD
  • KDJ
  • StochRSI
  • RSI
  • DMI
  • OBV
  • BOLL
  • SAR
  • DMA
  • TRIX
  • BRAR
  • VR
  • EMV
  • WR
  • ROC
  • MTM
  • PSY
  - 0.2084
  Market-buy
  0.2089
  Amount
  Market-sell
  0.2086
  View details
  Tham quan tài khoản hợp nhất có hướng dẫn
  Cho phép chúng tôi chỉ cho bạn các tính năng mới và cách bạn có thể tùy chỉnh giao diện giao dịch theo tùy chọn của mình.