|
DORA/USDT5X
16.337+23.07%
Giá tham chiếu16.354
USD$16.36
Mức thấp trong 24 giờ12.519
Mức cao trong 24 giờ17.801
Dữ liệu giao dịch
Thông tin
Chéo
Ký quỹ bằng DORA
5.00X
Mua
Bán
Giới hạn
Thị trường
Dừng
Giá (USDT)
≈$16.37
Số tiền (DORA)
Borrowing:--
Tổng (USDT)
0
100%
Mức ký quỹ khả dụng:0.000000 DORA
Mua tối đa:0.000000 DORA
Sổ lệnh
Lịch sử giao dịch
0.001
Giá(USDT)Số tiền(DORA)Tổng(DORA)
 • 16.77415.962978.449
 • 16.7340.444962.487
 • 16.7301.774962.042
 • 16.7261.698960.267
 • 16.7052.098958.568
 • 16.69513.367956.470
 • 16.68366.000943.102
 • 16.6810.983877.102
 • 16.641194.000876.119
 • 16.61056.000682.119
 • 16.60042.495626.119
 • 16.5820.444583.624
 • 16.5270.092583.179
 • 16.5267.568583.087
 • 16.52130.259575.518
 • 16.51491.529545.258
 • 16.474107.632453.729
 • 16.47279.784346.096
 • 16.46757.930266.312
 • 16.44912.200208.381
 • 16.44875.143196.181
 • 16.4476.570121.038
 • 16.4332.600114.468
 • 16.41449.207111.868
 • 16.40918.34062.661
 • 16.4081.79044.320
 • 16.39738.91242.530
 • 16.3911.8003.618
 • 16.3661.8181.818
 • 16.3550.0010.001
16.337$16.36
 • 16.35313.75913.759
 • 16.35267.33181.090
 • 16.35158.370139.461
 • 16.350418.196557.657
 • 16.3180.100557.757
 • 16.3174.508562.265
 • 16.31515.328577.594
 • 16.31418.294595.889
 • 16.30181.935677.824
 • 16.3000.001677.824
 • 16.29636.932714.756
 • 16.2916.094720.851
 • 16.28756.783777.634
 • 16.2820.045777.679
 • 16.26614.022791.702
 • 16.264108.351900.053
 • 16.26022.300922.353
 • 16.2580.284922.638
 • 16.257103.7231.026K
 • 16.25475.8621.102K
 • 16.24391.7271.193K
 • 16.2400.5681.194K
 • 16.2351.3581.195K
 • 16.187268.1851.464K
 • 16.1677.5881.471K
 • 16.1660.1121.471K
 • 16.1340.4451.472K
 • 16.12055.6001.527K
 • 16.11921.0511.548K
 • 16.11455.6001.604K
Biểu đồ
 • Line(1m)
 • 1m
 • 3m
 • 5m
 • 15m
 • 30m
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
 • MA
 • EMA
 • BOLL
 • SAR
 • None
  • Last Price
  • Index Price
  • Mark Price
  OriginalTradingView
  • VOLUME
  • MACD
  • KDJ
  • StochRSI
  • RSI
  • DMI
  • OBV
  • BOLL
  • SAR
  • DMA
  • TRIX
  • BRAR
  • VR
  • EMV
  • WR
  • ROC
  • MTM
  • PSY
  - 16.344
  Market-buy
  16.355
  Amount
  Market-sell
  16.353
  View details
  Tham quan tài khoản hợp nhất có hướng dẫn
  Cho phép chúng tôi chỉ cho bạn các tính năng mới và cách bạn có thể tùy chỉnh giao diện giao dịch theo tùy chọn của mình.