|
ENS/USDT5X
69.3592-0.92%
Chỉ số69.3680
Giá tham chiếu69.3639
USD$69.42
Mức thấp trong 24 giờ67.3460
Mức cao trong 24 giờ78.0000
Dữ liệu giao dịch
Thông tin
Chéo
Ký quỹ bằng ENS
5.00X
Mua
Bán
Giới hạn
Thị trường
Dừng
Giá (USDT)
≈$69.42
Số tiền (ENS)
Borrowing:--
Tổng (USDT)
0
100%
Mức ký quỹ khả dụng:0.000000 ENS
Mua tối đa:0.000000 ENS
Sổ lệnh
Lịch sử giao dịch
0.0001
Giá(USDT)Số tiền(ENS)Tổng(ENS)
 • 69.89842.2681.525K
 • 69.89470.4561.522K
 • 69.89000.1201.522K
 • 69.88000.4451.522K
 • 69.85300.2051.521K
 • 69.79091.010K1.521K
 • 69.75099.099511.535
 • 69.75000.420502.436
 • 69.74000.793502.016
 • 69.73855.000501.222
 • 69.72990.118496.222
 • 69.71170.443496.104
 • 69.68450.395495.660
 • 69.6844100.000495.265
 • 69.66663.197395.265
 • 69.616997.000392.067
 • 69.600014.129295.067
 • 69.59899.099280.937
 • 69.587780.119271.838
 • 69.579733.380191.719
 • 69.577120.571158.338
 • 69.56000.445137.767
 • 69.55000.121137.322
 • 69.533551.000137.200
 • 69.478450.00086.200
 • 69.45969.52436.200
 • 69.43874.20026.676
 • 69.396511.92522.475
 • 69.396410.55010.550
 • 69.37580.0010.001
69.3592$69.42
 • 69.33490.1720.172
 • 69.29620.9881.160
 • 69.29616.0007.160
 • 69.29605.78012.941
 • 69.29599.09922.040
 • 69.26773.00025.040
 • 69.267627.33652.376
 • 69.25834.32156.698
 • 69.226063.624120.322
 • 69.195733.380153.703
 • 69.190780.102233.805
 • 69.190697.000330.805
 • 69.190534.286365.091
 • 69.175220.571385.663
 • 69.14490.805386.468
 • 69.1001100.000486.468
 • 69.10001.058487.527
 • 69.09091.109488.636
 • 69.06315.000493.636
 • 69.05001.446495.083
 • 69.0158989.0001.484K
 • 69.00008.6681.492K
 • 68.99991.1421.493K
 • 68.99439.0991.502K
 • 68.95751.3921.504K
 • 68.93571.2471.505K
 • 68.92000.4451.506K
 • 68.91620.4561.506K
 • 68.91340.7971.507K
 • 68.90590.1761.507K
Biểu đồ
 • Line(1m)
 • 1m
 • 3m
 • 5m
 • 15m
 • 30m
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
 • MA
 • EMA
 • BOLL
 • SAR
 • None
  • Last Price
  • Index Price
  • Mark Price
  OriginalTradingView
  • VOLUME
  • MACD
  • KDJ
  • StochRSI
  • RSI
  • DMI
  • OBV
  • BOLL
  • SAR
  • DMA
  • TRIX
  • BRAR
  • VR
  • EMV
  • WR
  • ROC
  • MTM
  • PSY
  - 69.3547
  Market-buy
  69.3758
  Amount
  Market-sell
  69.3349
  View details
  Tham quan tài khoản hợp nhất có hướng dẫn
  Cho phép chúng tôi chỉ cho bạn các tính năng mới và cách bạn có thể tùy chỉnh giao diện giao dịch theo tùy chọn của mình.