|
HBAR/BTC5X
0.00000590-1.99%
Chỉ số0.00000590
Giá tham chiếu0.00000590
USD$0.32
Mức thấp trong 24 giờ0.00000584
Mức cao trong 24 giờ0.00000620
Dữ liệu giao dịch
Thông tin
Chéo
Ký quỹ bằng HBAR
5.00X
Mua
Bán
Giới hạn
Thị trường
Dừng
Giá (BTC)
≈$0.32
Số tiền (HBAR)
Borrowing:--
Tổng (BTC)
0
100%
Mức ký quỹ khả dụng:0.0000 HBAR
Mua tối đa:0.0000 HBAR
Sổ lệnh
Lịch sử giao dịch
0.00000001
Giá(BTC)Số tiền(HBAR)Tổng(HBAR)
 • 0.0000066747.236342.479K
 • 0.00000660228.830342.431K
 • 0.0000065747.236342.203K
 • 0.00000655261.542342.155K
 • 0.00000650274.219341.894K
 • 0.0000064918.993K341.620K
 • 0.0000064847.236322.627K
 • 0.00000645238.329322.579K
 • 0.00000640244.769322.341K
 • 0.0000063847.236322.096K
 • 0.00000635644.873322.049K
 • 0.0000063412.951K321.404K
 • 0.00000630251.203308.452K
 • 0.0000062947.236308.201K
 • 0.00000625711.111308.154K
 • 0.00000622104.030307.443K
 • 0.0000062010.158K307.339K
 • 0.000006156.475K297.180K
 • 0.0000061147.236290.705K
 • 0.00000609498.904290.658K
 • 0.00000603424.193290.159K
 • 0.0000060247.236289.735K
 • 0.0000059815.464K289.688K
 • 0.000005972.015K274.223K
 • 0.0000059663.878K272.208K
 • 0.0000059515.460K208.329K
 • 0.00000594126.838K192.869K
 • 0.0000059336.166K66.031K
 • 0.0000059229.184K29.864K
 • 0.00000591680.000680.000
0.00000590$0.32
 • 0.000005903.400K3.400K
 • 0.0000058927.207K30.608K
 • 0.0000058837.681K68.289K
 • 0.0000058715.532K83.821K
 • 0.00000586124.071K207.892K
 • 0.0000058515.458K223.350K
 • 0.0000058451.069K274.419K
 • 0.0000058319.714K294.134K
 • 0.0000057812.554K306.688K
 • 0.0000057647.264306.735K
 • 0.00000574871.080307.606K
 • 0.000005726.076K313.683K
 • 0.0000056857.314313.740K
 • 0.000005645.982K319.723K
 • 0.000005611.000K320.724K
 • 0.0000056047.264320.771K
 • 0.000005597.056K327.827K
 • 0.0000055712.069327.839K
 • 0.00000556591.043328.430K
 • 0.00000551273.086328.703K
 • 0.0000055010.050328.713K
 • 0.00000547750.504329.464K
 • 0.0000054612.720K342.184K
 • 0.00000543328.611342.512K
 • 0.0000054010.050342.522K
 • 0.00000539781.966343.304K
 • 0.00000535280.520343.585K
 • 0.0000053416.843K360.428K
 • 0.00000531327.113360.755K
 • 0.0000053020.065360.775K
Biểu đồ
 • Line(1m)
 • 1m
 • 3m
 • 5m
 • 15m
 • 30m
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
 • MA
 • EMA
 • BOLL
 • SAR
 • None
  • Last Price
  • Index Price
  • Mark Price
  OriginalTradingView
  • VOLUME
  • MACD
  • KDJ
  • StochRSI
  • RSI
  • DMI
  • OBV
  • BOLL
  • SAR
  • DMA
  • TRIX
  • BRAR
  • VR
  • EMV
  • WR
  • ROC
  • MTM
  • PSY
  - 0.00000590
  Market-buy
  0.00000591
  Amount
  Market-sell
  0.0000059
  View details
  Tham quan tài khoản hợp nhất có hướng dẫn
  Cho phép chúng tôi chỉ cho bạn các tính năng mới và cách bạn có thể tùy chỉnh giao diện giao dịch theo tùy chọn của mình.