|
JST/USDT5X
0.06013-3.71%
Chỉ số0.06015
Giá tham chiếu0.06015
USD$0.06
Mức thấp trong 24 giờ0.05861
Mức cao trong 24 giờ0.06320
Dữ liệu giao dịch
Thông tin
Chéo
Ký quỹ bằng JST
5.00X
Mua
Bán
Giới hạn
Thị trường
Dừng
Giá (USDT)
≈$0.06
Số tiền (JST)
Borrowing:--
Tổng (USDT)
0
100%
Mức ký quỹ khả dụng:0.000000 JST
Mua tối đa:0.000000 JST
Sổ lệnh
Lịch sử giao dịch
0.00001
Giá(USDT)Số tiền(JST)Tổng(JST)
 • 0.0610910.1491.773M
 • 0.060941.370K1.773M
 • 0.06084382.226K1.771M
 • 0.060831.370K1.389M
 • 0.06082165.8921.388M
 • 0.060803.415K1.387M
 • 0.060711.370K1.384M
 • 0.06057988.692K1.383M
 • 0.060541.700K394.456K
 • 0.0605024.958K392.756K
 • 0.06049400.000367.798K
 • 0.06044950.000367.398K
 • 0.0604252.180K366.448K
 • 0.060411.900K314.268K
 • 0.060371.460K312.368K
 • 0.0603430.622K310.908K
 • 0.060332.180K280.285K
 • 0.06030870.000278.105K
 • 0.0602845.452K277.235K
 • 0.060268.866K231.782K
 • 0.060251.900K222.915K
 • 0.0602497.117K221.015K
 • 0.0602348.955K123.898K
 • 0.060228.674K74.943K
 • 0.060214.989K66.268K
 • 0.060202.473K61.279K
 • 0.060196.200K58.805K
 • 0.0601815.680K52.605K
 • 0.060168.200K36.925K
 • 0.0601528.725K28.725K
0.06013$0.06
 • 0.060115.503K5.503K
 • 0.060109.727K15.231K
 • 0.060062.550K17.781K
 • 0.0600343.190K60.971K
 • 0.0600153.940K114.912K
 • 0.059994.989K119.901K
 • 0.05997131.740K251.641K
 • 0.0599450.000K301.641K
 • 0.059931.900K303.541K
 • 0.059876.200K309.741K
 • 0.05986167.056309.908K
 • 0.0598124.920K334.829K
 • 0.05980641.744K976.573K
 • 0.05956770.000977.343K
 • 0.059514.080K981.423K
 • 0.05950381.310K1.362M
 • 0.059474.080K1.366M
 • 0.059463.373K1.370M
 • 0.059440.0011.370M
 • 0.05916250.8051.370M
 • 0.059075.450K1.375M
 • 0.0590693.805K1.469M
 • 0.05902169.4331.469M
 • 0.059013.356K1.473M
 • 0.05888800.0001.474M
 • 0.05866118.4601.474M
 • 0.058652.081K1.476M
 • 0.05861170.6191.476M
 • 0.058541.370K1.477M
 • 0.058471.370K1.479M
Biểu đồ
 • Line(1m)
 • 1m
 • 3m
 • 5m
 • 15m
 • 30m
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
 • MA
 • EMA
 • BOLL
 • SAR
 • None
  • Last Price
  • Index Price
  • Mark Price
  OriginalTradingView
  • VOLUME
  • MACD
  • KDJ
  • StochRSI
  • RSI
  • DMI
  • OBV
  • BOLL
  • SAR
  • DMA
  • TRIX
  • BRAR
  • VR
  • EMV
  • WR
  • ROC
  • MTM
  • PSY
  - 0.06013
  Market-buy
  0.06015
  Amount
  Market-sell
  0.06011
  View details
  Tham quan tài khoản hợp nhất có hướng dẫn
  Cho phép chúng tôi chỉ cho bạn các tính năng mới và cách bạn có thể tùy chỉnh giao diện giao dịch theo tùy chọn của mình.