|
MASK/USDT5X
13.840-8.90%
Giá tham chiếu13.848
USD$13.85
Mức thấp trong 24 giờ13.601
Mức cao trong 24 giờ15.519
Dữ liệu giao dịch
Thông tin
Chéo
Ký quỹ bằng MASK
5.00X
Mua
Bán
Giới hạn
Thị trường
Dừng
Giá (USDT)
≈$13.85
Số tiền (MASK)
Borrowing:--
Tổng (USDT)
0
100%
Mức ký quỹ khả dụng:0.000000 MASK
Mua tối đa:0.000000 MASK
Sổ lệnh
Lịch sử giao dịch
0.001
Giá(USDT)Số tiền(MASK)Tổng(MASK)
 • 13.94231.6635.305K
 • 13.9381.9985.274K
 • 13.9371,000.0005.272K
 • 13.934113.0144.272K
 • 13.9331.5174.159K
 • 13.930252.5894.157K
 • 13.92228.8923.905K
 • 13.9211.753K3.876K
 • 13.919107.7852.122K
 • 13.917250.0002.014K
 • 13.89265.6561.764K
 • 13.8915.0001.699K
 • 13.889179.2361.694K
 • 13.888170.5021.515K
 • 13.88613.0001.344K
 • 13.88523.3011.331K
 • 13.884144.1041.308K
 • 13.88268.7251.164K
 • 13.8808.5671.095K
 • 13.876308.2651.086K
 • 13.87559.485778.565
 • 13.87221.660719.079
 • 13.871401.679697.419
 • 13.87050.000295.740
 • 13.868127.226245.740
 • 13.86372.217118.513
 • 13.8626.00046.295
 • 13.85932.50040.295
 • 13.8584.8007.795
 • 13.8542.9952.995
13.840$13.85
 • 13.8441.4871.487
 • 13.8404.8006.287
 • 13.83932.50038.787
 • 13.83817.98156.768
 • 13.8338.72765.495
 • 13.83256.718122.214
 • 13.82981.054203.269
 • 13.82875.095278.364
 • 13.82736.187314.552
 • 13.82593.826408.378
 • 13.82372.220480.598
 • 13.822205.190685.789
 • 13.81414.498700.288
 • 13.811108.271808.559
 • 13.809170.502979.062
 • 13.8082.172981.235
 • 13.807170.5021.151K
 • 13.806308.2181.459K
 • 13.805394.3281.854K
 • 13.804185.0002.039K
 • 13.8003.0712.042K
 • 13.7991.5182.043K
 • 13.7980.7242.044K
 • 13.79513.0002.057K
 • 13.791581.8212.639K
 • 13.78970.1222.709K
 • 13.783250.0002.959K
 • 13.7815.0002.964K
 • 13.77928.8922.993K
 • 13.7781.635K4.629K
Biểu đồ
 • Line(1m)
 • 1m
 • 3m
 • 5m
 • 15m
 • 30m
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
 • MA
 • EMA
 • BOLL
 • SAR
 • None
  • Last Price
  • Index Price
  • Mark Price
  OriginalTradingView
  • VOLUME
  • MACD
  • KDJ
  • StochRSI
  • RSI
  • DMI
  • OBV
  • BOLL
  • SAR
  • DMA
  • TRIX
  • BRAR
  • VR
  • EMV
  • WR
  • ROC
  • MTM
  • PSY
  - 13.847
  Market-buy
  13.854
  Amount
  Market-sell
  13.844
  View details
  Tham quan tài khoản hợp nhất có hướng dẫn
  Cho phép chúng tôi chỉ cho bạn các tính năng mới và cách bạn có thể tùy chỉnh giao diện giao dịch theo tùy chọn của mình.