|
MKR/USDT5X
2,568.0-1.59%
Chỉ số2,564.8
Giá tham chiếu2,564.8
USD$2,571.08
Mức thấp trong 24 giờ2,498.0
Mức cao trong 24 giờ2,675.6
Dữ liệu giao dịch
Thông tin
Chéo
Ký quỹ bằng MKR
5.00X
Mua
Bán
Giới hạn
Thị trường
Dừng
Giá (USDT)
≈$2,571.08
Số tiền (MKR)
Borrowing:--
Tổng (USDT)
0
100%
Mức ký quỹ khả dụng:0.00000000 MKR
Mua tối đa:0.00000000 MKR
Sổ lệnh
Lịch sử giao dịch
0.1
Giá(USDT)Số tiền(MKR)Tổng(MKR)
 • 2,588.00.02037.705
 • 2,584.10.11837.685
 • 2,582.00.00137.566
 • 2,581.91.94537.566
 • 2,580.723.99035.621
 • 2,579.40.14511.631
 • 2,576.10.59411.486
 • 2,576.00.00310.891
 • 2,575.91.50010.887
 • 2,574.00.0209.387
 • 2,573.00.0149.367
 • 2,572.50.9739.353
 • 2,572.20.3898.379
 • 2,572.00.0347.990
 • 2,571.90.9597.956
 • 2,571.82.3606.996
 • 2,571.01.0004.636
 • 2,570.81.1503.636
 • 2,570.50.3332.486
 • 2,570.40.0092.152
 • 2,570.10.1002.143
 • 2,569.70.0272.043
 • 2,568.90.3902.016
 • 2,568.50.6601.626
 • 2,568.10.1550.966
 • 2,568.00.3890.810
 • 2,567.90.0840.420
 • 2,566.40.1560.336
 • 2,566.00.0440.179
 • 2,565.70.1350.135
2,568.0$2,571.08
 • 2,562.50.1350.135
 • 2,562.40.0400.175
 • 2,562.30.3890.564
 • 2,562.20.1560.720
 • 2,562.10.3541.075
 • 2,560.90.3901.465
 • 2,560.00.7592.225
 • 2,559.90.1002.325
 • 2,559.40.3902.715
 • 2,559.00.1562.871
 • 2,558.61.0003.871
 • 2,558.41.0704.942
 • 2,558.00.3995.341
 • 2,557.10.9596.301
 • 2,556.92.3608.661
 • 2,556.30.6249.285
 • 2,554.51.50010.785
 • 2,553.30.57411.359
 • 2,549.60.00511.365
 • 2,549.51.94713.312
 • 2,548.20.12713.439
 • 2,547.521.16534.605
 • 2,546.00.00334.609
 • 2,543.91.97036.579
 • 2,537.00.01236.592
 • 2,536.31.94738.539
 • 2,536.00.01238.552
 • 2,534.71.28739.839
 • 2,534.60.00339.843
 • 2,533.00.01239.856
Biểu đồ
 • Line(1m)
 • 1m
 • 3m
 • 5m
 • 15m
 • 30m
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
 • MA
 • EMA
 • BOLL
 • SAR
 • None
  • Last Price
  • Index Price
  • Mark Price
  OriginalTradingView
  • VOLUME
  • MACD
  • KDJ
  • StochRSI
  • RSI
  • DMI
  • OBV
  • BOLL
  • SAR
  • DMA
  • TRIX
  • BRAR
  • VR
  • EMV
  • WR
  • ROC
  • MTM
  • PSY
  - 2,564.2
  Market-buy
  2,565.7
  Amount
  Market-sell
  2,562.5
  View details
  Tham quan tài khoản hợp nhất có hướng dẫn
  Cho phép chúng tôi chỉ cho bạn các tính năng mới và cách bạn có thể tùy chỉnh giao diện giao dịch theo tùy chọn của mình.