|
NEO/BTC10X
0.000667+0.30%
Chỉ số0.000666
Giá tham chiếu0.000666
USD$38.25
Mức thấp trong 24 giờ0.000653
Mức cao trong 24 giờ0.000671
Dữ liệu giao dịch
Thông tin
Chéo
Ký quỹ bằng NEO
10.00X
Mua
Bán
Giới hạn
Thị trường
Dừng
Giá (BTC)
≈$38.25
Số tiền (NEO)
Borrowing:--
Tổng (BTC)
0
100%
Mức ký quỹ khả dụng:0.00000 NEO
Mua tối đa:0.00000 NEO
Sổ lệnh
Lịch sử giao dịch
0.000001
Giá(BTC)Số tiền(NEO)Tổng(NEO)
 • 0.0012830.1931.617K
 • 0.001234112.0001.617K
 • 0.00114076.0911.505K
 • 0.001110100.0001.429K
 • 0.0011000.9331.329K
 • 0.00104020.1491.328K
 • 0.0009710.6031.308K
 • 0.0009451.2531.308K
 • 0.00088710.7551.306K
 • 0.0008295.9921.296K
 • 0.0007951.2711.290K
 • 0.0007910.0061.288K
 • 0.0007862.7691.288K
 • 0.0007858.3301.285K
 • 0.0007271.8461.277K
 • 0.0007076.5171.275K
 • 0.00069628.0161.269K
 • 0.00069512.3301.241K
 • 0.0006948.1061.228K
 • 0.00068224.1231.220K
 • 0.0006810.0191.196K
 • 0.00067619.9831.196K
 • 0.0006750.6461.176K
 • 0.0006743.2001.176K
 • 0.000672250.0001.172K
 • 0.000671572.680922.852
 • 0.00067079.064350.172
 • 0.000669172.357271.107
 • 0.00066893.72398.749
 • 0.0006675.0265.026
0.000667$38.25
 • 0.0006663.2503.250
 • 0.000665236.386239.636
 • 0.000664299.785539.421
 • 0.00066386.605626.027
 • 0.000662588.5001.214K
 • 0.00066129.3021.243K
 • 0.000659228.6001.472K
 • 0.0006560.1001.472K
 • 0.00065537.7851.510K
 • 0.0006532.3051.512K
 • 0.0006505.1001.517K
 • 0.00064957.7361.575K
 • 0.00064310.8921.586K
 • 0.0006428.0381.594K
 • 0.000641103.4661.697K
 • 0.0006401.3621.699K
 • 0.00063928.6001.727K
 • 0.0006360.3311.728K
 • 0.00063337.7821.765K
 • 0.00062757.7691.823K
 • 0.0006005.0001.828K
 • 0.00053810.0001.838K
 • 0.00053740.0001.878K
 • 0.0001006.1021.884K
 • 0.00001119.7661.904K
 • 0.000010260.0002.164K
 • 0.000004343.7142.508K
 • 0.000002500.0003.008K
 • 0.0000011.746K4.755K
Biểu đồ
 • Line(1m)
 • 1m
 • 3m
 • 5m
 • 15m
 • 30m
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
 • MA
 • EMA
 • BOLL
 • SAR
 • None
  • Last Price
  • Index Price
  • Mark Price
  OriginalTradingView
  • VOLUME
  • MACD
  • KDJ
  • StochRSI
  • RSI
  • DMI
  • OBV
  • BOLL
  • SAR
  • DMA
  • TRIX
  • BRAR
  • VR
  • EMV
  • WR
  • ROC
  • MTM
  • PSY
  - 0.000667
  Market-buy
  0.000667
  Amount
  Market-sell
  0.000666
  View details
  Tham quan tài khoản hợp nhất có hướng dẫn
  Cho phép chúng tôi chỉ cho bạn các tính năng mới và cách bạn có thể tùy chỉnh giao diện giao dịch theo tùy chọn của mình.