|
ONT/USDT10X
0.9984-0.48%
Giá tham chiếu0.9984
USD$1.00
Mức thấp trong 24 giờ0.9912
Mức cao trong 24 giờ1.1001
Dữ liệu giao dịch
Thông tin
Chéo
Ký quỹ bằng ONT
10.00X
Mua
Bán
Giới hạn
Thị trường
Dừng
Giá (USDT)
≈$1.00
Số tiền (ONT)
Borrowing:--
Tổng (USDT)
0
100%
Mức ký quỹ khả dụng:0.000000 ONT
Mua tối đa:0.000000 ONT
Sổ lệnh
Lịch sử giao dịch
0.0001
Giá(USDT)Số tiền(ONT)Tổng(ONT)
 • 1.00721.72270.103K
 • 1.00621.498K70.101K
 • 1.005783.38268.603K
 • 1.00565.95068.520K
 • 1.005212.08368.514K
 • 1.00514.76468.502K
 • 1.0046391.50568.497K
 • 1.00391.38468.105K
 • 1.00311.484K68.104K
 • 1.0030380.00066.620K
 • 1.002930.981K66.240K
 • 1.00263.907K35.259K
 • 1.00252.500K31.351K
 • 1.00241.041K28.851K
 • 1.00211.38727.810K
 • 1.00151.719K27.809K
 • 1.00125.499K26.089K
 • 1.00113.086K20.589K
 • 1.0007942.41517.503K
 • 1.00042.972K16.561K
 • 1.00001.041K13.588K
 • 0.99991.512K12.547K
 • 0.9998614.00011.035K
 • 0.99952.991K10.421K
 • 0.99941.459K7.430K
 • 0.99932.070K5.970K
 • 0.99921.258K3.899K
 • 0.99902.036K2.641K
 • 0.998967.000605.030
 • 0.9988538.030538.030
0.9984$1.00
 • 0.9978235.000235.000
 • 0.997767.000302.000
 • 0.9976683.279985.279
 • 0.9973217.2561.202K
 • 0.997258.0911.260K
 • 0.9971614.0001.874K
 • 0.9970249.9122.124K
 • 0.99691.780K3.905K
 • 0.99652.725K6.630K
 • 0.99641.3896.631K
 • 0.99631.527K8.158K
 • 0.99621.520K9.679K
 • 0.99610.0019.679K
 • 0.99606.498K16.177K
 • 0.99591.01516.178K
 • 0.9956380.00016.558K
 • 0.99552.479K19.038K
 • 0.99533.206K22.244K
 • 0.99501.04622.245K
 • 0.994910.05122.255K
 • 0.99486.32522.261K
 • 0.99471.520K23.782K
 • 0.99461.39223.783K
 • 0.994531.534K55.318K
 • 0.99411.02255.319K
 • 0.99373.788K59.107K
 • 0.9936165.00059.272K
 • 0.99352.500K61.772K
 • 0.99321.72361.773K
 • 0.9931105.08361.878K
Biểu đồ
 • Line(1m)
 • 1m
 • 3m
 • 5m
 • 15m
 • 30m
 • 1H
 • 2H
 • 4H
 • 6H
 • 12H
 • 1D
 • 2D
 • 3D
 • 5D
 • 1W
 • 1M
 • 3M
 • 6M
 • 1Y
 • MA
 • EMA
 • BOLL
 • SAR
 • None
  • Last Price
  • Index Price
  • Mark Price
  OriginalTradingView
  • VOLUME
  • MACD
  • KDJ
  • StochRSI
  • RSI
  • DMI
  • OBV
  • BOLL
  • SAR
  • DMA
  • TRIX
  • BRAR
  • VR
  • EMV
  • WR
  • ROC
  • MTM
  • PSY
  - 0.9983
  Market-buy
  0.9988
  Amount
  Market-sell
  0.9978
  View details
  Tham quan tài khoản hợp nhất có hướng dẫn
  Cho phép chúng tôi chỉ cho bạn các tính năng mới và cách bạn có thể tùy chỉnh giao diện giao dịch theo tùy chọn của mình.